Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fagområdelisens

Leger utdannet i land utenfor EU/EØS, som ikke har norsk autorisasjon, kan søke om fagområdelisens. Fagområdelisens gis kun i særlige tilfeller dersom det for eksempel er:

  • behov for medisinskfaglig kompetanse innenfor avgrensede områder av en spesialitet hvor det er mangel på kvalifisert arbeidskraft, for eksempel innen parakliniske fag eller utøvelse av isolerte behandlingsformer
  • opplæringsformål, for eksempel ved innføring av nye behandlingsmetoder og teknikker kan det være hensiktsmessig å kunne hente inn utenlandsk høyspesialisert kompetanse for opplæring av norsk helsepersonell
  • akutt kompetansebehov over en avgrenset periode som norsk helsevesen ikke kan dekke og hvor man må hente inn kompetanse fra utlandet

Det oppfordres til at den som ønsker å arbeide som lege i Norge søker om autorisasjon.

Fagområdelisens er begrenset til arbeidsområde/kompetanseområde og arbeidssted. Ved søknad må det fremkomme på hvilket grunnlag det søkes. Det må blant annet opplyses om/dokumenteres:

  • periode, arbeidssted og kompetanseområde
  • utdanning, kompetanse og yrkeserfaring
  • arbeidskontrakt fra et arbeidssted i offentlig helsetjeneste i Norge.

Fagområdelisens gis kun for en begrenset periode, normalt inntil ett år. Fagområdelisens uten begrensning i tid, gis ikke. Forlengelse av fagområdelisens kan ikke påregnes utover ett år.

Dersom du etter søknad får innvilget autorisasjon, bortfaller din fagområdelisens.

Saksbehandlingstiden vil variere, og i stor grad være avhengig av hvor godt saken er opplyst av søker.

Søknad skal sendes elektronisk via Altinn:

Først publisert: 30.03.2020 Siste faglige endring: 13.01.2021 Se tidligere versjoner