Spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie

Sykepleiere som tar mastergrad i avansert klinisk sykepleie, kan få offentlig spesialistgodkjenning. Systemet for å søke om spesialistgodkjenning er under etablering og vil komme på plass i løpet av 2021. Informasjon om søknadsprosessen vil bli lagt ut på denne nettsiden.

Forskrift om spesialistgodkjenning av sykepleiere ble iverksatt 1. februar 2020. Forskriften regulerer spesialistgodkjenning for sykepleiere og innebærer at sykepleiere med mastergrad i avansert klinisk sykepleie kan få offentlig spesialistgodkjenning.

Hvem kan søke?

Følgende kan søke om spesialistgodkjenning:

  • Sykepleiere som starter på nyetablert mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie ved universitet eller høgskole fra høsten 2020. For informasjon om masterutdanningen se forskrift om nasjonal retningslinje i masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie
  • Sykepleiere som har gjennomført mastergrad i avansert klinisk sykepleie etter 1. januar 2014
  • Sykepleiere som har begynt på utdanning i master i avansert klinisk sykepleie før 31. desember 2020
  • Sykepleiere med norsk autorisasjon som har utdanning i avansert klinisk allmennsykepleie fra utlandet

Hvordan skal du søke?

Ettersom systemet for å søke om spesialistgodkjenning ikke er ferdig enda, er det foreløpig ikke mulig å sende inn søknad om spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie. Informasjon om mulighetene for å søke og søknadsprosessen publiseres på denne siden.

Først publisert: 13.07.2020 Sist faglig oppdatert: 10.08.2020