Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie

Sykepleiere som har mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie kan få offentlig spesialistgodkjenning.

Forskrift om spesialistgodkjenning av sykepleiere ble iverksatt 1. februar 2020. Forskriften regulerer spesialistgodkjenning for sykepleiere og innebærer at sykepleiere med mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie kan få offentlig spesialistgodkjenning. Masterutdanningen skal bidra til å styrke kvaliteten på helse- og omsorgstjenester i kommunene, og gi breddekompetanse til å håndtere sykepleiefaglige problemstillinger på individ-, gruppe- og systemnivå. 

Du må ha autorisasjon før du kan søke

Før du søker om spesialistgodkjenning må du ha norsk autorisasjon som sykepleier. Norsk autorisasjon er et vilkår for å kunne søke om norsk spesialistgodkjenning.

Har du ikke norsk autorisasjon, kan du søke om det på nettsiden for autorisasjonssøknader
Du kan ikke søke om norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning samtidig.

Søkere med masterutdanning fra Norge

Søkere med utdanning i avansert klinisk allmennsykepleie fra EØS-land eller Sveits

  • Hvis du har en utdanning i avansert klinisk allmennsykepleie fra et EØS- land eller Sveits, er utdanningen din omfattet av yrkeskvalifikasjonsdirektivet og vil bli vurdert etter EØS-forskriftens kapittel 3 (lovdata.no)

Søkere med utdanning i avansert klinisk allmennsykepleie utenfor EØS-land eller Sveits

  • Hvis du har en mastergradsutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie på minimum 120 studiepoeng som er gjennomført helt eller delvis i land utenfor EØS-land eller Sveits, kan du søke om å få utdanningen godkjent etter norske spesialistregler.

Det vil bli foretatt en jevngodhetsvurdering av utdanningen. Det innebærer at masterutdanningen og eventuell senere erfaring i utlandet vil bli vurdert opp mot det norske regelverket. Det vil foretas en vurdering av det faktiske innholdet, omfanget og nivået på gjennomført utdanning opp mot de norske kravene.

Søknad om godkjenning

Søkere med norsk masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie:

Har du gjennomført og bestått masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie i Norge, kan du søke om spesialistutdanning via Tjenesteportalen for helseaktører.

Søkere med norsk masterutdanning i avansert klinisk sykepleie:

Hvis du har norsk masterutdanning og søker etter overgangsreglene skal følgende dokumentasjon legges ved søknaden:

  • Vitnemål med tilhørende diploma supplement/vitnemålstillegg. Dokumentet må være attestert av utdanningsvirksomheten
  • Studie- og emneplan for årene du tok mastergraden
  • Studieplan for eventuelle valgfrie emner

God dokumentasjon på utdanning vil være viktig når du skal søke om spesialistgodkjenning etter overgangsregler. Innhenting av dokumentasjon bør gjøres før du søker.

Alle vedlegg skal være i PDF-format.

Søkere med utenlandsk masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie:

Hvis du søker på bakgrunn av utenlandsk utdanning skal følgende dokumentasjon legges ved søknaden:

  • Vitnemål med tilhørende diploma supplement/vitnemålstillegg. Dokumentet må være attestert av utdanningsvirksomheten
  • Detaljert curriculum for utdanningen hvor innhold og omfang av din utdanning fremkommer. Dokumentet må være attestert av utdanningsvirksomheten
  • Kvalifikasjonsdokument/diplom fra landet du gjennomførte utdanningen i

Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.

God dokumentasjon på utdanning vil være viktig når du skal søke om spesialistgodkjenning med utenlandsk utdanning. Innhenting av dokumentasjon bør gjøres før du søker.

Alle vedlegg skal være i PDF-format.

Gebyr

Gebyr for å søke om spesialistgodkjenning i avansert klinisk allmennsykepleie er 2400 kroner.

Gebyrsatsen gjelder per søknadsbehandling. Dersom du søker på nytt etter å ha mottatt avslag på søknad om spesialistgodkjenning må du betale nytt gebyr.

Søknad om spesialistgodkjenning skal først sendes når hele utdanningen er gjennomført og søknaden er komplett.

Ikke komplette eller for tidlig innsendte søknader vil medføre avslag.

Saksbehandling

Helsedirektoratet behandler søknader om spesialistgodkjenning etter helsepersonellovens § 53 (lovdata.no). Etter denne bestemmelsen skal det foretas en samlet og helhetlig vurdering av utdanningens innhold i henhold til de krav og regler som gjelder for spesialiteten på søknadstidspunktet.

Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet.

Se siden for saksbehandling og søknadsprosess for informasjon om saksbehandlingstid.

Regelverk

Forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere (lovdata.no)

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (lovdata.no)

Forskrift om helsepersonell fra EØS-land og Sveits (lovdata.no)

Relevante lenker

Norsk sykepleieforbund (nsf.no)

Kompetanseløft 2025

Rapporter

Lønnstilskudd
Det kan søkes om lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Se nettsiden for tilskudd for mer informasjon.

Først publisert: 13.07.2020 Siste faglige endring: 12.06.2023 Se tidligere versjoner