Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie

Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie som ivaretar behov i den kommunale helse- og omsorgtjenesten.

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

MERK: Vi har laget et eget Altinn-søknadsskjema som er tilpasset denne ordningen, så det er ikke lenger behov for tilleggsskjemaet. 

Tilskudd beregnes etter en sats per studiepoeng som planlegges gjennomført i kalenderåret det søkes om tilskudd. Satsen er 3 700 kr i 2022. For en ansatt som planlegger å ta 30 studiepoeng i 2022, vil tilskuddet bli 111 000 kr.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 16.03.2022 Se tidligere versjoner

Kontakt