Innmeldingsliste for utdanningssteder og fylkeskommuner

Informasjon til læresteder og fylkeskommuner om hvordan registrere innmeldingsliste i Altinn.

Vi anbefaler alle universiteter, høyskoler, videregående skoler og fylkeskommuner som uteksaminerer studenter og elever i fag som krever autorisasjon, at de registrerer innmeldingslister via Altinn når studenter og elever har fullført og bestått.

Med innmeldingsliste vil kandidaten kunne få sin autorisasjon i løpet av få minutter etter at listene er levert. Dersom det ikke blir levert liste, må eleven selv sende en individuell autorisasjonssøknad, og saksbehandlingstiden er inntil 8 uker.

Fylkeskommuner kan sende inn liste over kandidater som er ferdige i praksis og har fått utstedt fagbrev.

Registrering av innmeldingsliste i Altinn

Hver enkelt utdanningsinstitusjon skal registrere kandidatene i Altinn.

Se også:

Etter at skjema er sendt inn i Altinn, vil den videre prosessen være helt automatisk. Det vil bare gå til manuell behandling dersom det fins forhold som er til hinder for autorisasjon.

Informer studentene/elevene

Det er viktig at utdanningsinstitusjonene informerer sine studenter og elever om at de sender lister til Helsedirektoratet.

Elevene må få vite at

  • De ikke skal søke om autorisasjon selv.
  • De må betale et gebyr på NOK 1.665,-. via Altinn for å  få autorisasjon.
  • De vil motta en e-post fra Altinn hvor de får beskjed om å logge inn og betale.
  • De får ikke purring fra Altinn hvis de ikke betaler.
  • Dersom de ikke har betalt innen 60 dager må de søke om autorisasjon selv og behandlingstiden er inntil 8 uker fra de sender søknad.
  • De får ikke beskjed om vedtak fra Altinn, de må selv slå opp i Helsepersonellregisteret og ev. ta utskrift derfra.

Når kandidatene har betalt gebyret kan de søke seg selv opp i Helsepersonellregisteret (HPR) etter kort tid. Her finner de også sitt HPR-nummer.

Først publisert: 21.01.2019 Sist endret: 18.02.2019