Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 2-5c Rett til barnekoordinator

Helsedirektoratets kommentarer

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5c om rett til barnekoordinator trådte i kraft 1. august 2022. Forarbeidene er Prop. 100 L (2020–2021) og Innst. 581 L (2020–2021) om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator).

Bestemmelsen gir familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, rett til barnekoordinator i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a.

Les mer om retten til barnekoordinator i veileder om samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier.

 

Sist faglig oppdatert: 01.08.2022 Se tidligere versjoner