KAPITTEL 3
Forebyggende tannhelsetjenester og oppfølging av barn og unge med risiko for tannsykdom

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 22. november 2019