Motiverende intervju (MI) bør benyttes for å endre uheldig tannhelseatferd

Tannlege eller tannpleier bør benytte metoden motiverende intervju (MI) for å hjelpe barn og unge til å endre uheldig tannhelseatferd.

For å bli en god MI-utøver er det nødvendig med opplæring, veiledning og trening, se Praktisk.