Tema
Motiverende intervju (MI)

Podcast – samtaler med pasienter


MI-analyse og opplæring