3.3. Andre sentrale pårørende i pasientens eller brukerens nettverk

Sist faglig oppdatert: 11. januar 2017