KAPITTEL 2
Helseforetak og kommuners plikter overfor pårørende