2. Helseforetak og kommuners plikter overfor pårørende

2.1 Plikt til pårørendeinvolvering og støtte

2.2 Kompetanse hos helsepersonell

2.3 Samarbeid om pårørendestøtte

Sist faglig oppdatert: 18. januar 2018