8. Arbeidsprosess og kunnskapsgrunnlag

8.1 Arbeidsprosess

8.2 Forskning om voksne pårørende

8.3 Forskning om barn som pårørende

8.4 Litteratursøk

8.5 Referanser

Sist faglig oppdatert: 16. januar 2017