Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kommunalt rusarbeid - overgangsordning

Overgangsordningen skal sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd til stillinger etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd. Søkere som oppfyller kriteriene i regelverkets punkt 2 og 4, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Formålet er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer.

MERK: Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet. Oppgitt beløp er kun et anslag og kan bli korrigert senere.

MERK: Det er statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Søker skal benytte statsforvalterens digitale søknads- og rapporteringsløsning 

For spørsmål, ta kontakt med statsforvalteren i ditt fylke www.statsforvalteren.no. Ved behov for teknisk bistand til søknads- og rapporteringsskjemaet kan du kontakte: hjelp@statsforvalteren.no

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor.

Bakgrunn:

Tidligere tilskuddsordning for kommunalt rusarbeid var tilpasset innretning, mål og innsatsområder i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). Planen er avsluttet og overgangsordningen som nå er lyst ut er laget for å sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd. Søkere som oppfyller kriteriene i regelverkets punkt 2 og 4, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Med forbehold om Stortingets vedtak er 2024 siste år med overgangstilskudd.  

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer, for å sikre et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Ordningen er spisset mot en ønsket utvikling med styrking av varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av prosjektbaserte tiltak. Ordningen skal gi støtte til kommunenes videre arbeid med å opprettholde og videreutvikle tilbudet etter opptrappingsplanen for rusfeltet.

Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at kapasitet i tjenestene blir av varig karakter etter at tilskudd opphører. Kommunen skal i søknaden beskrive hvordan dette skal ivaretas. Det forventes at kommunen benytter økte rammeoverføringer som er gitt i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Først publisert: 15.11.2019 Siste faglige endring: 10.10.2023 Se tidligere versjoner