KAPITTEL 4
Involvere pårørende i utredning, behandling og oppfølging av pasient eller bruker