Oppfølging av slagrammedes pårørende i senfasen

Slagrammedes pårørende bør ved behov få tilbud om veiledning/oppfølging også i senfasen.

SIGN: D4.