Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bruker- og pårørendearbeid innen rus, psykisk helse og voldsfeltet

Tilskuddsordningen skal styrke bruker- og pårørendeorganisasjonenes drift og informasjonsvirksomhet, slik at de kan fremme økt brukermedvirkning i utformingen av tilbud og tjenester til mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer og voldsutfordringer, både på individ og systemnivå (faktiske brukereffekter).

Slik blir prosessen

 • Tilskuddswebinar:
  16. november 2021
 • Tilskuddsordningen utlyses:
  20. oktober 2022
 • Søknadsfrist for 2023:
  01. desember 2022
 • Rapportering for 2022:
  01. april 2023

MERK: 101 800 000 kr til nasjonale bruker- og pårørendeorganisasjoner og 23 000 000 kr til lokale og regionale brukerdrevne tiltak og til brukerstyrte prosjekter.

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

Utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Status:

Webinar om tilskudd

Helsedirektoratet inviterte 16. november 2021 til webinar om tilskudd til frivillig sektor. Hensikten var blant annet å gi informasjon om hele tilskuddsprosessen.

 

 

Kontakt

Først publisert: 03.01.2019 Sist faglig oppdatert: 22.11.2020 Se tidligere versjoner