Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet

Tilskuddsordningen skal bidra til å integrere bruker- og/eller pårørendemedvirkning i helse- og omsorgstjenestens utvikling og kvalitetsforbedring av tjenestetilbud innen psykisk helse-, rusmiddel-, og voldsfeltet.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

 • Webinar for denne ordningen:
  16. januar 2023
 • Søknadsfrist:
  15. februar 2023
 • Behandlet søknad:
  01. april 2023
 • Rapporteringsfrist for 2022:
  01. april 2023

MERK: Som en overgangsordning for 2023, kan de fem eksisterende regionale brukerstyrte sentrene samt Erfaringssentrum og Fagrådet for rusfeltet, søke driftsstøtte på tilskuddsordningen etter tilskuddsordningens regelverk for 2022.

Webinar 18. oktober 2022: Se opptak fra webinar for søkere på tilskuddsordninger med søknadsfrist 1. desember for nyttig informasjon om søknadsprosessen og ny søknadsløsning.

Webinar 16. januar 2023, for søkere på tilskuddsordningen «Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet»

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 03.01.2019 Sist faglig oppdatert: 09.01.2023 Se tidligere versjoner