Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 33. Samarbeid med pasientens pårørende

Helsedirektoratets kommentarer

Med pasientens pårørende menes de personer som er nevnt i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav b. Utgangspunktet er at institusjonens behandlingspersonell har taushetsplikt overfor pasientens pårørende.

Pasienten kan samtykke til at institusjonen etablerer samarbeid med pårørende. Det viktigste er at pårørende blir informert i forbindelse med etableringen av vernet. Dersom pasienten ikke samtykker til slikt samarbeid, men skal bo hos pårørende, vil det i mange tilfeller ikke være forsvarlig å etablere tvungent psykisk helsevern utenfor institusjon, jf. også forskriften § 11 med kommentarer.

Se for øvrig Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Siste faglige endring: 29.11.2017 Se tidligere versjoner