Ivaretagelse av de slagrammedes pårørende

Alle enheter som gir behandling og rehabilitering til slagrammede, bør ha et opplegg for oppfølging av og informasjon til pårørende til den slagrammede.

SIGN: B1a.