Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Tilskuddsordningen skal bidra til å bedre pårørendes situasjon gjennom å styrke pårørendearbeid på individ,- tjeneste- og systemnivå.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    01. mars 2024
  • Rapporteringsfrist for 2023:
    01. april 2024
  • Forventet ferdigbehandling av søknader:
    30. april 2024

Bakgrunn for tilskuddsordningen

Hensikten med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre pårørende situasjon til alle pasientgrupper gjennom å styrke pårørendearbeid på individ-, - tjeneste- og systemnivå.

Bærekraftsutfordringene som tjenestene står overfor gjør det viktig å anerkjenne innsatsen fra de pårørende. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke kvaliteten på tjenestene til brukere. Dette gjøres gjennom systematisk samarbeid med pårørende, ved å støtte pårørende med krevende omsorgsoppgaver, forbedre deres situasjon og bidra til å forebygge at de utvikler egne helseproblemer. Videre gjøres det ved at barn og unge som pårørende og etterlatte til foreldre eller søsken får ivaretatt sine behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Dette er i tråd med Nasjonal pårørendestrategi Vi – de pårørende (regjeringen.no) som har seks innsatsområder og 32 tiltak som skal gjennomføres i perioden 2020 – 2025 for å bidra til å bedre pårørendes situasjon.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet
 

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 04.01.2019 Siste faglige endring: 16.01.2024 Se tidligere versjoner