Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Tilskuddsordningen skal bidra til å bedre pårørendes situasjon gjennom å styrke pårørendearbeid på individ,- tjeneste- og systemnivå.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

 • Tilskuddsordningen utlyses:
  30. januar 2023
 • Søknadsfrist for 2023:
  15. mars 2023
 • Rapporteringsfrist:
  01. april 2024

Før du søker

Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

Bakgrunn for tilskuddsordningen

Hensikten med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre pårørendes situasjon gjennom å styrke pårørendearbeid på individ, - tjeneste- og systemnivå. Tilskuddordningen i 2023 har nytt regelverk og er styrket med 10 mill. kroner, til 19,2 mill. kroner. Dette er en del av kommende opptrappingsplanen for psykisk helse og forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet.

Bærekraftsutfordringene som tjenestene står overfor gjør det viktig å anerkjenne innsatsen fra de pårørende. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke kvaliteten på tjenestene til brukere. Dette gjøres gjennom systematisk samarbeid med pårørende, ved å støtte pårørende med krevende omsorgsoppgaver, forbedre deres situasjon og bidra til å forebygge at de utvikler egne helseproblemer. Videre gjøres det ved at barn og unge som pårørende og etterlatte til foreldre eller søsken får ivaretatt sine behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Dette er i tråd med Nasjonal pårørendestrategi Vi – de pårørende (regjeringen.no) som har seks innsatsområder og 32 tiltak som skal gjennomføres i perioden 2020 – 2025 for å bidra til å bedre pårørendes situasjon.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet
 

Tildelinger

Kontakt

 • Jacqueline Sæby
  Seniorrådgiver
  Kommunale helse- og omsorgstjenester

Først publisert: 04.01.2019 Sist faglig oppdatert: 27.01.2023 Se tidligere versjoner