Oppfølging av akuttmedisinforskriften

Slik blir prosessen

  • Rapporteringsfrist for 2020-tilskudd:
    01. april 2021
  • Søknadsfrist:
    30. april 2021
  • Rapporteringsfrist for 2021-tilskudd:
    01. april 2022

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Skal du representere en virksomhet kreves Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Regelverk

Først publisert: 04.01.2019 Sist faglig oppdatert: 06.01.2021 Se tidligere versjoner