Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rask psykisk helsehjelp

Kommunene er helt sentrale for å lykkes på rus- og psykisk helsefeltet, og myndighetene ønsker et styrket lavterskeltilbud til personer med milde- til moderate psykiske helseplager i kommunene. Det er derfor et mål å etablere flere lavterskeltiltak etter modell av Rask psykisk helsehjelp da dette er kunnskapsbaserte tiltak som gir økt tilgang og tilgjengelighet til behandling for befolkningen.

MERK: Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet.

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

Viktig informasjon om omleggingen av ordningen i 2021

Det er et nasjonalt mål at helsetjenestene skal bli mer kunnskapsbaserte. Helsemyndighetene vil understøtte utbredelsen og spredning av dokumentert effektive arbeidsmåter i kommuner som rask psykisk helsehjelp.

Rask psykisk Helsehjelp (RPH) ble etablert som et pilotforsøk i 2012. Pilotforsøket ble evaluert av Folkehelseinstituttet, og evalueringen viste at RPH fungerer etter målsetningen om å være et lavterskeltilbud som øker tilgangen på evidensbasert behandling.

MERK: 2023 er siste gang dette tilskuddet blir utlyst, da ordningen er under utfasing. Det er kun fire kommuner som er inne i ordningen per dags dato og som vil ha krav på tilskudd for sitt tredje og siste år.

  • Elverum
  • Hamar
  • Ringerike
  • Bergen

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 10.12.2020 Sist faglig oppdatert: 12.12.2022 Se tidligere versjoner