Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rask psykisk helsehjelp

Kommunene er helt sentrale for å lykkes på rus- og psykisk helsefeltet, og myndighetene ønsker et styrket lavterskeltilbud til personer med milde- til moderate psykiske helseplager i kommunene. Det er derfor et mål å etablere flere lavterskeltiltak etter modell av Rask psykisk helsehjelp da dette er kunnskapsbaserte tiltak som gir økt tilgang og tilgjengelighet til behandling for befolkningen.

Slik blir prosessen

 • Søknadsfrist for 2022:
  20. februar 2022
 • Rapporteringsfrist for 2021:
  01. april 2022
 • Forventet ferdigbehandling av søknader for 2022:
  15. mai 2022
 • Rapporteringsfrist for 2022:
  01. april 2023

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Viktig informasjon om omleggingen av ordningen i 2021

Det er et nasjonalt mål at helsetjenestene skal bli mer kunnskapsbaserte. Helsemyndighetene vil understøtte utbredelsen og spredning av dokumentert effektive arbeidsmåter i kommuner som rask psykisk helsehjelp.

Rask psykisk Helsehjelp (RPH) ble etablert som et pilotforsøk i 2012. Pilotforsøket ble evaluert av Folkehelseinstituttet, og evalueringen viste at RPH fungerer etter målsetningen om å være et lavterskeltilbud som øker tilgangen på evidensbasert behandling.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF)

Først publisert: 04.03.2019 Sist faglig oppdatert: 13.12.2021 Se tidligere versjoner