Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rask psykisk helsehjelp

Kommunene er helt sentrale for å lykkes på rus- og psykisk helsefeltet, og myndighetene ønsker et styrket lavterskeltilbud til personer med milde- til moderate psykiske helseplager i kommunene. Det er derfor et mål å etablere flere lavterskeltiltak etter modell av Rask psykisk helsehjelp da dette er kunnskapsbaserte tiltak som gir økt tilgang og tilgjengelighet til behandling for befolkningen.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

MERK: Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet.

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

Viktig informasjon om omleggingen av ordningen i 2021

Det er et nasjonalt mål at helsetjenestene skal bli mer kunnskapsbaserte. Helsemyndighetene vil understøtte utbredelsen og spredning av dokumentert effektive arbeidsmåter i kommuner som rask psykisk helsehjelp.

Rask psykisk Helsehjelp (RPH) ble etablert som et pilotforsøk i 2012. Pilotforsøket ble evaluert av Folkehelseinstituttet, og evalueringen viste at RPH fungerer etter målsetningen om å være et lavterskeltilbud som øker tilgangen på evidensbasert behandling.

MERK: 2023 er siste gang dette tilskuddet blir utlyst, da ordningen er under utfasing. Det er kun fire kommuner som er inne i ordningen per dags dato og som vil ha krav på tilskudd for sitt tredje og siste år.

  • Elverum
  • Hamar
  • Ringerike
  • Bergen

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 10.12.2020 Sist faglig oppdatert: 12.12.2022 Se tidligere versjoner