Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjon om donors identitet og Egg- og sæddonorregisteret

Barn som er født etter assistert befruktning med donoregg eller donorsæd i Norge har rett til å få informasjon om donors identitet.

Hvor gamle må barn være for å få vite donors identitet?

  • Personer som er blitt til ved hjelp av donorsæd på en klinikk i Norge etter 1. januar 2005 har rett til å få informasjon om sin donors identitet når de har fylt 18 år.
  • Fra 2036 kan også 15-åringer få informasjon om sin donors identitet. Fra dette tidspunktet kan donorunnfangede også få informasjon om sin eggdonors identitet.

Legen skal informere kvinnen og hennes eventuelle ektefelle eller samboer om fra hvilken alder barnet kan få informasjon om donors identitet.

Ved årsskiftet 2023/2024 etableres det en tjeneste for innsyn i egg- og sæddonorregisteret på Helsenorge. Da er de som er blitt til ved hjelp av donorsæd etter 1. januar 2005 fylt 18 år. De kan da be om informasjon om sin donors identitet.

Egg- og sæddonorregisteret 

Virksomheter som tilbyr assistert befruktning med donoregg eller donorsæd, og/eller tar imot og lagrer egg eller sæd fra donorer, skal registrere opplysninger om donors identitet elektronisk i det sentrale egg- og sæddonorregisteret.

Alle virksomheter som tilbyr assistert befruktning med donoregg og/eller donorsæd må også registrere opplysninger om mor og donorkode i det sentrale mor-donorkoderegisteret. Registeret skal inneholde navn på kvinner som har født barn etter assistert befruktning med donoregg eller donorsæd, donorkoden til donoren som er brukt (og som er registrert i det sentrale egg- og sæddonorregisteret) og dato for hver behandling. Kun ansatte som er særlig utpekt til dette av virksomheten kan registrere opplysningene.  

Registeret skal sikre at barn født ved hjelp av assistert befruktning med donoregg eller donorsæd, får oppfylt sin rett til å vite hvem som er donor, se bioteknologiloven § 2 - 7 (lovdata.no). Registeret er hjemlet i bioteknologiloven §§ 2 - 7, 2 - 8 og 2 - 9. Formålet med registeret er styrende for hva man kan bruke opplysningene til og hva man kan registrere. 

Registeret har ikke informasjon om donorer som er brukt før 2005. Før 2005 var sæddonor anonym. Barn som er blitt til ved hjelp av behandling med donorsæd før 2005 kan derfor ikke få informasjon om sæddonors identitet fra dette registeret.  

Registeret har vært i drift fra 2005. Fra november 2019 har Helsedirektoratet hatt ansvar for drift av registeret.

Først publisert: 25.11.2019 Sist faglig oppdatert: 01.02.2023 Se tidligere versjoner