Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjon om donors identitet og det sentrale egg- og sæddonorregisteret (ESDR)

Barn som er født etter assistert befruktning med donoregg eller donorsæd i Norge har rett til å få informasjon om donors identitet, se bioteknologiloven § 2-7. Denne rettigheten trådte i kraft 1. januar 2005, og gjelder barn født etter assistert befruktning som er utført etter denne datoen. Før 2005 var sæddonor anonym.

Barn som har blitt til ved hjelp av donoregg eller donorsæd etter 1. januar 2021 kan få informasjon om donors identitet når de har fylt 15 år. Barn som har blitt til ved hjelp av sæd donert før 1. januar 2021, kan få informasjonen når de har fylt 18 år. Legen skal informere kvinnen og hennes eventuelle ektefelle eller samboer om fra hvilken alder barnet vil kunne få opplysninger om donors identitet.

Virksomheter som tilbyr assistert befruktning med donoregg eller donorsæd, og/eller tar imot og lagrer egg eller sæd fra donorer, skal registrere opplysninger om donors identitet elektronisk i det sentrale egg- og sæddonorregisteret. Kun ansatte som er særlig utpekt til dette av virksomheten kan registrere opplysningene.  

Det sentrale registeret skal sikre at barn født ved hjelp av assistert befruktning med donoregg og donorsæd, får oppfylt sin rett til å vite hvem som er donor, se bioteknologiloven  § 2-7. Registeret er hjemlet i bioteknologiloven §§ 2-8 og 2-9. Formålet med registeret er styrende for hva man kan bruke opplysningene til og hva man kan registrere. Opplysninger om en bestemt donors identitet kan bare utleveres til et barn som er født etter assistert befruktning ved hjelp av aktuell donors egg eller sæd, som har fylt 15 eller 18 år, og som ber om slike opplysninger. Retningslinjer og rutiner for utlevering av opplysningene er foreløpig ikke fastsatt. Barnets rett til utlevering av opplysningene vil gjelde fra 2023. 

Det sentrale registeret har ikke informasjon om donorer som er brukt før 2005. Barn som er blitt til ved hjelp av behandling med donorsæd før 2005 kan derfor ikke få informasjon om sæddonors identitet fra dette registeret.  

Registeret ble opprettet i 2004. Fra november 2019 har Helsedirektoratet hatt ansvar for drift av registeret.

Først publisert: 25.11.2019 Sist faglig oppdatert: 20.01.2021 Se tidligere versjoner