Assistert befruktning med donorsæd og sædgiverregisteret

En donor kan gi opphav til barn i inntil 6 familier. Barn som er født etter assistert befruktning med donorsæd har rett til å få vite sædgivers identitet.

Barnet kan få informasjonen når de har fylt 18 år. Fra 1. januar 2021 endres aldersgrensen. Barn som blir til ved hjelp av donorsæd etter denne datoen, kan få informasjonen når de har fylt 15 år.

Virksomheter som tilbyr assistert befruktning med donorsæd, og/eller tar imot og lagrer sæd fra sædgivere skal registrere opplysninger om sædgiver elektronisk.

De nye rutinene for elektronisk registrering trådte i kraft 15. november 2019. Kun ansatte som er særlig utpekt til dette av virksomheten kan registrere opplysningene om sædgiver i det sentrale sædgiverregisteret.

Det sentrale sædgiverregisteret skal sikre at barn født ved hjelp av assistert befruktning med donorsæd, får oppfylt sin rett til å vite hvem som er sædgiver, se bioteknologiloven § 2-7. Registeret er hjemlet i bioteknologiloven § 2-8. Registeret skal ha opplysninger om sædgivers identitet, slik at barnets rett etter bioteknologiloven oppfylles. Utlevering av opplysninger om sædgivers identitet kan kun gis til barn født etter assistert befruktning.

Registeret ble opprettet i 2004. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt databehandleransvar for registeret til Helsedirektoratet. Helse Fonna fikk i 2004 oppgaven med å drifte registeret, men sa i desember 2018 opp avtalen. Fra november 2019 har Helsedirektoratet ansvar for drift av sædgiverregisteret.

Først publisert: 25.11.2019