Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammen redder vi liv

Fagrådet skal gi Helsedirektoratet faglige råd i saker som gjelder den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv».

Dette gjelder særlig spørsmål knyttet til hvordan man kan styrke befolkningens kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp, men også hvordan man kan understøtte publikums innsats som førstehjelpere gjennom forbedringstiltak innen medisinsk nødmeldetjeneste og bruk av såkalte akutthjelpere.

Medlemmene i fagrådet er oppnevnt for perioden 2019–2022. Se mandat for fagrådet (PDF).

Covid-19-anbefalinger

Sakspapirer

2022

2021

2020

2019

Rapporter og strategier

Medlemmer

  • Conrad Bjørshol (leder): Seniorforsker ved Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS). Anestesilege ved Stavanger Universitetssykehus. Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Varamedlem i Norsk Resuscitasjonsråd.
  • Bjørn Jamtli (sekretariat): Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling legevakt og akuttmedisin. Utdannet sykepleier/intensivsykepleier, master i helseøkonomi og ledelse fra UiO. Arbeidserfaring fra prehospitale tjenester, akuttmottak, intensivavdeling OUS Ullevål og Statens helsetilsyn.
  • Erik Zakariassen: Utdannet sykepleier. Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Norce). Førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.
  • Jo Kramer-Johansen: Anestesilege og professor ved Oslo universitetssykehus, Luftambulanseavdelingen og Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og Universitetet i Oslo. Faglig leder ved Norsk hjertestansregister og Hjertestarterregisteret. Styremedlem i Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Forskningsinteresser; hjertestansbehandling, opplæring av publikum, AMK og ambulansepersonell, og anvendelsen av kvalitetsregistre for forbedring.
  • Trond Nordseth: Anestesilege ved Molde sykehus og St.Olavs Hospital / Redningshelikoptertjenesten Ørland. Førsteamanuensis ved NTNU. Leder i Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
  • Guttorm Brattebø: Spesialist i anestesiologi og intensivmedisin og er seksjonsoverlege ved Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus. Han er leder for KoKom (Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap) og professor II ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. Han er tidligere leder for de prehospitale tjenestene i Helse Bergen i mer enn 15 år, og en av grunnleggerne til og styreleder i Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening. Han er også styremedlem i Standard Norge. Han er spesielt interessert i pasientsikkerhet og teamtrening, samt kvalitetsutvikling i helsevesenet generelt.
  • Torben Wisborg: Anestesilege i Finnmarkssykehuset og professor ved UiT Norges Arktiske Universitet. Han er forskningsleder i Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi, som han ledet i perioden 2013-18. Hans forskningsfelt er traumeepidemiologi og prehospital behandling samt teamtrening.
  • Asgeir Kvam: Utdannet lege ved RWTH-Aachen 1988. Spesialist i Anestesiologi fra Trondheim i 1995. Har vært engasjert innenfor undervisning og medisinsk simulering fra slutten av 80-tallet, og var med i tidlig fase på etablering av ambulanseutdanningen. Har arbeidet både på sykehus og prehospitalt i flere landsdeler. Har vært fagansvarlig for prehospitale tjenester og spesielt vært engasjert i nødmeldetjenesten. 2009-2014: Medical Director ved SOS-International AS (København) 2014-2018: Overlege ved Martina Hansens Hospital AS. Fra 2018: Medisinsk Faglig Rådgiver ved Vestre Viken.  Er her særlig engasjert i å bygge opp standardiserte undervisningskonsepter og pasientsikkerhetsarbeid. Oppnevnt i ulike ekspertpaneler og fagråd under Helsedirektoratet. Leder av Faglig råd i Norsk Førstehjelpsråd fra 2010, styremedlem Norsk Resuscitasjonsråd 2010-18. Bidragsyter til en rekke faglige publikasjoner og standarder nasjonalt og internasjonalt.
  • Kari Lise Nylén: Jobbet som sykepleier siden 1997, grunnfag i veiledning og kompetanseutvikling, utdannet anestesisykepleier 2008, samt fasilitatorutdanning. Har siden jobbet ved sykehuset i Vestfold, sentraloperasjon, samt saksbehandler i Sandefjord kommune i 2 år, deretter som fagutviklingssykepleier ved anestesiavdelingen i Larvik i to år. Jobber pt som anestesisykepleier ved sykehuset i Vestfold, Tønsberg, og underviser ved videregående skole, Helse og Oppvekst. Tidligere leder av Sandefjord Røde Kors og nestleder i Vestfold Røde Kors. Har siden 2013 vært aktiv med kurser i førstehjelp og HLR. Er for tiden representant i Norsk Førstehjelpsråd sitt fagråd.
  • Stephen Sollid: Spesialist i anestesiologi, Sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og professor i prehospital akuttmedisin ved Universitetet i Stavanger. Faglig ansvarlig for bachelor paramedisin ved Universitetet i Stavanger. Medlem av faglig råd i Norsk Førstehjelpsråd.

Last ned habilitetsskjema for alle medlemmene av fagrådet (ZIP).

Først publisert: 18.03.2019 Sist faglig oppdatert: 23.03.2022 Se tidligere versjoner