Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsedirektoratets sektorråd

Sektorrådet skal være en felles arena for å drøfte utfordringer i helse- og omsorgssektoren, og hvordan Helsedirektoratet best kan bidra til å møte disse. Rådet er i første omgang oppnevnt for perioden 2018-2019.

Mandat

Mandat for Helsedirektoratets sektorråd (pdf)

Møtepapirer og referater

Referat fra møtet 8. januar 2020 (PDF)

Innkalling og sakspapirer til møtet 8. januar 2020 (PDF)

Referat fra møtet 6. september 2019 (PDF)

Innkalling og sakspapirer til møtet 6. september 2019 (PDF)

Referat fra møtet 11. april 2019 (PDF)

Innkalling og sakspapirer til møtet 11. april 2019 (PDF)

Referat fra møtet 30. november 2018 (PDF)

Innkalling og sakspapirer til møtet 30. november 2018 (PDF)

Referat fra møtet 8. juni 2018 (PDF)

Innkalling og sakspapirer til møtet 8. juni 2018 (PDF)

Medlemmer i rådet

 • Bjørn Guldvog, direktør Helsedirektoratet (leder)
 • Camilla Lyngen, Unge funksjonshemmede og leder av Brukerrådet
 • Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune
 • Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet
 • Herlof Nilssen, administrerende direktør Helse Vest
 • Mette Nord, forbundsleder Fagforbundet
 • Cathrine M Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-øst
 • Lasse Hansen, administrerende direktør KS
 • Tove Gundersen, generalsekretær Rådet for psykisk helse
 • Lars Vorland, administrerende direktør Helse Nord
 • Christine Bergland, direktør Direktoratet for e-helse
 • Nina Tangnæs Grønvold, kommunalsjef helse og velferd Fredrikstad kommune
 • Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt
 • Lill Sverresdatter Larsen, Forbundsleder Norsk sykepleierforbund
 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Camilla Dunsæd, prosjektleder Kristiansand kommune
 • Mina Gerhardsen, generalsekretær Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Marit Hermansen, president Den norske legeforening

Sekretariatet

​Nina Bachke
seniorrådgiver
tlf.: 911 61 774

Tove Ringerike
seniorrådgiver
tlf.: 402 23 744

Først publisert: 18.03.2019 Siste faglige endring: 04.03.2019 Se tidligere versjoner