Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonalt fagråd for diabetes

Fagrådet gir faglige råd og bistår Helsedirektoratet i arbeidet med diabetesrelaterte oppgaver, tiltak og strategier.

Arbeidsområder

 • implementering av nasjonale faglige retningslinjer for diabetes og svangerskapsdiabetes
 • formidling av behov for nødvendige organisatoriske endringer i tjenesten
 • bidrag til at retningslinjen er oppdatert ved å varsle Helsedirektoratet om ny kunnskap som vil kunne endre anbefalingene
 • oppfølging av temaer og tiltak i «Nasjonal diabetesstrategi 2006–2011», senere etterfulgt av «NCD-strategien 2013–2017» og Nasjonal diabetesplan 2017–2021 (regjeringen.no)

Nasjonalt fagråd for diabetes har møter tre ganger i året.

Sakspapirer og referater tidligere møter 

Tid

Referater og sakspapirer

4. februar 2021

Møteinnkalling (PDF)

Referat (PDF)

Presentasjoner (zip)

17. september 2020

Møteinnkalling (PDF)

Referat (PDF)

Presentasjoner (PDF)

11. februar 2020

Møteinnkalling (PDF)

Referat (PDF)

Presentasjoner (PDF)

11. juni 2020

Møteinnkalling

Referat (PDF)

Presentasjoner

17. september 2020

Møteinnkalling (PDF)

Referat (PDF)

Presentasjoner (ZIP)

4. februar 2021

Møteinnkalling (PDF)

Referat (PDF)

Presentasjoner(PDF) 

3. september 2021

Møteinnkalling (PDF)

Referat (PDF)

25. februar 2022

Møteinnkalling (PDF)

Referat (PDF)

Presentasjoner (PDF)

 

 

Medlemmer i rådet

Fagrådet består av fagpersoner med klinisk bakgrunn og erfaring fra diabetesrelatert arbeid. Brukermedvirkning er ivaretatt ved Diabetesforbundets representasjon.

 • Leder Tore Julsrud Berg, overlege, førsteamanuensis, Oslo universitetssykehus, UiO
 • Tor Claudi, overlege medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø
 • Kåre I. Birkeland, professor i indremedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og overlege i endokrinologi, Oslo universitetssykehus
 • Kristian F. Hanssen, seniorprofessor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 • John Graham Cooper, medisinsk faglig leder, Norsk diabetesregister for voksne / Noklus og overlege, medisinsk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus
 • Trond Geir Jenssen, overlege i nyresykdommer, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet og professor dr.med., Universitetet i Oslo
 • Jens Petter Berg, avdelingsleder og professor, avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus HF og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 • Nina Reimers, spesialist i indremedisin og allmennmedisin, LIS endokrinologi St. Olavs Hospital
 • Anne-Marie Aas, klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus, Aker og førsteamanuensis ved Universitet i Oslo, Institutt for klinisk medisin
 • Elsa Orvik, diabetessykepleier, Medisinsk dagpost/Endokrinologisk poliklinikk, Vestre Viken Bærum Sykehus
 • Ellen Renate Oord, diabetessykepleier, Barne- og ungdomsklinikken Helse Stavanger HF
 • Victoria Telle Hjellset, Ph.D, Forsker – Folkehelsevitenskap, Studieleder, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, OsloMet
 • Kjersti Nøkleby, fastlege Østensjø legesenter og stipendiat, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Jan Robert Johannessen, fastlege, Hinnatrekanten legesenter
 • Bjørnar Allgot, generalsekretær, Diabetesforbundet
 • Anne Kirsti Myrvang Høgåsen, overlege, Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer Sykehus, Sykehuset Innlandet
 • Elisabeth Jenssen Øines, fastlege, Saltdal helsesenter 

Kontakt

Sekretariatet er i avdeling folkesykdommer. Kontaktperson er Anna Randby anna.randby@helsedir.no

Først publisert: 18.03.2019 Sist faglig oppdatert: 11.03.2021 Se tidligere versjoner