Nasjonalt fagråd for diabetes

Fagrådet gir faglige råd og bistår Helsedirektoratet i arbeidet med diabetesrelaterte oppgaver, tiltak og strategier.

Arbeidsområder

 • implementering av nasjonale faglige retningslinjer for diabetes og svangerskapsdiabetes
 • formidling av behov for nødvendige organisatoriske endringer i tjenesten
 • bidrag til at retningslinjen er oppdatert ved å varsle Helsedirektoratet om ny kunnskap som vil kunne endre anbefalingene
 • oppfølging av temaer og tiltak i «Nasjonal diabetesstrategi 2006–2011», senere etterfulgt av «NCD-strategien 2013–2017» og Nasjonal diabetesplan 2017–2021 (regjeringen.no)

Nasjonalt fagråd for diabetes har møter tre ganger i året.

Sakspapirer og referater tidligere møter 

Tid

Referater og sakspapirer

11. februar 2020

Møteinnkalling (PDF)

Referat (PDF)

Presentasjoner (PDF)

Medlemmer i rådet

Fagrådet består av fagpersoner med klinisk bakgrunn og erfaring fra diabetesrelatert arbeid. Brukermedvirkning er ivaretatt ved Diabetesforbundets representasjon.

 • Leder Tor Claudi, overlege medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø
 • Tore Julsrud Berg, overlege, førsteamanuensis, Oslo universitetssykehus, UiO
 • Kåre I. Birkeland, professor i indremedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og overlege i endokrinologi, Oslo universitetssykehus
 • Kristian F. Hanssen, seniorprofessor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 • John Graham Cooper, medisinsk faglig leder, Norsk diabetesregister for voksne / Noklus og overlege, medisinsk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus
 • Trond Geir Jenssen, overlege i nyresykdommer, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet og professor dr.med., Universitetet i Oslo
 • Jens Petter Berg, avdelingsleder og professor, avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus HF og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 • Nina Reimers, spesialist i indremedisin og allmennmedisin, LIS endokrinologi St. Olavs Hospital
 • Anne-Marie Aas, klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus, Aker og førsteamanuensis ved Universitet i Oslo, Institutt for klinisk medisin
 • Elsa Orvik, diabetessykepleier, Medisinsk dagpost/Endokrinologisk poliklinikk, Vestre Viken Bærum Sykehus
 • Ellen Renate Oord, diabetessykepleier, Barne- og ungdomsklinikken Helse Stavanger HF
 • Victoria Telle Hjellset, Ph.D, Forsker – Folkehelsevitenskap, Studieleder, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, OsloMet
 • Kjersti Nøkleby, fastlege Østensjø legesenter og stipendiat, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Jan Robert Johannessen, fastlege, Hinnatrekanten legesenter
 • Bjørnar Allgot, generalsekretær, Diabetesforbundet
 • Anne Kirsti Myrvang Høgåsen, overlege, Barne-og ungdomsavdelingen, Lillehammer Sykehus, Sykehuset Innlandet
 • Elisabeth Jenssen Øines, fastlege, Saltdal helsesenter 

Kontakt

Sekretariatet er i avdeling folkesykdommer ved seniorrådgiver Ingvild Felling Meyer, ingvild.felling.meyer@helsedir.no.

Først publisert: 18.03.2019 Sist faglig oppdatert: 24.10.2018