Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonalt fagråd for diabetes

Fagrådet gir faglige råd og bistår Helsedirektoratet i arbeidet med diabetesrelaterte oppgaver, tiltak og strategier.

Arbeidsområder

 • implementering av nasjonale faglige retningslinjer for diabetes og svangerskapsdiabetes
 • formidling av behov for nødvendige organisatoriske endringer i tjenesten
 • bidrag til at retningslinjen er oppdatert ved å varsle Helsedirektoratet om ny kunnskap som vil kunne endre anbefalingene
 • oppfølging av temaer og tiltak i «Nasjonal diabetesstrategi 2006–2011», senere etterfulgt av «NCD-strategien 2013–2017» og Nasjonal diabetesplan 2017–2021 (regjeringen.no)

Nasjonalt fagråd for diabetes har møter tre ganger i året.

Sakspapirer og referater tidligere møter 

Medlemmer i rådet

Fagrådet består av fagpersoner med klinisk bakgrunn og erfaring fra diabetesrelatert arbeid. Brukermedvirkning er ivaretatt ved Diabetesforbundets representasjon.

 • Leder Tore Julsrud Berg, overlege i endokrinologi Oslo universitetssykehus og professor Universitetet i Oslo
 • Kåre I. Birkeland, professor Universitetet i Oslo og overlege i endokrinologi, Oslo universitetssykehus
 • Trond Geir Jenssen, overlege i nyresykdommer, Oslo universitetssykehus og professor Universitetet i Oslo
 • Jens Petter Berg, professor, forskningsdekan, Universitetet i Oslo
 • Nina Reimers, fastlege ved Øya Legesenter og lege ved ALIS Midt
 • Anne-Marie Aas, klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis Universitet i Oslo
 • Elsa Orvik, diabetessykepleier, Vestre Viken Bærum Sykehus
 • Victoria Telle Hjellset, Forsker i folkehelsevitenskap og avdelingsleder, OsloMet
 • Kjersti Nøkleby, fastlege Østensjø legesenter og stipendiat, Universitetet i Oslo
 • Jan Robert Johannessen, fastlege Hinnatrekanten legesenter
 • Elisabeth Jenssen Øines, fastlege Saltdal helsesenter 
 • Anne-Grethe Skjellanger, generalsekretær i Diabetesforbundet
 • Grethe Åstrøm Ueland, overlege ved Haukeland Universitetssykehus og Norsk Diabetesregister for Voksne
 • Ragnar Martin Joakimsen, overlege, spesialist i endokrinologi og nyresykdommer ved UNN Tromsø og professor Universitetet i Tromsø
 • Lars Krogvold, overlege ved barneklinikken OUS Ullevål og førsteamanuensis ved institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo
 • Bjørn Olav Åsvold, overlege i endokrinologi St. Olavs Hospital og professor HUNT Forskningssenter, NTNU
 • Tilla Landbakk, diabetessykepleier, Sykehuset Innlandet

Kontakt

Sekretariatet er i avdeling folkesykdommer. Kontaktperson er Anna Randby.

Først publisert: 27.08.2019 Sist faglig oppdatert: 02.02.2023 Se tidligere versjoner