ISF-kuben

Skilt som peker i to retninger.
© Colourbox.com

​​I kuben presenteres aktivitetsdata fra den delen av sykehusaktiviteten som er finansiert via ISF-ordningen. Kuben oppdateres med nye data hvert tertial og disse oppdateringer publiseres i månedsskiftet mars/april, i august og november.

I kuben kan du selv klikke og dra, filtrere og velge hvilke data du vil se på. Kuben lar deg også fremstille data grafisk, og den gir deg mulighet til å eksportere ønsket tabell til enten pdf-format eller excel-format.