Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kostnadsvekter

Kostnadsvekter benyttes som grunnlag for ISF. Kostnadsvektene beregnes med basis i kostnad per pasient (KPP-beregninger) fra alle helseforetakene.

Kostnadsvekter

​Gjeldende kostnadsvekter publiseres sammen med de årlige ISF-regelverkene. Se vedleggene med DRG-lister og STG-liste.

Kostnadsvekter benyttes som:

  • basis for beregning av refusjoner i innsatsstyrt finansiering til de regionale helseforetakene
  • verktøy til måling av aktivitet og produktivitet i somatiske sykehus

En kostnadsvekt er en relativ størrelse som uttrykker hva opphold i en diagnoserelatert gruppe (DRG) i gjennomsnitt koster i forhold til gjennomsnittspasienten.

Kostnadsvektene oppdateres årlig i forhold til endringer i medisinsk praksis og endringer i driftsforhold ved foretakene.

De norske kostnadsvektene for somatikk beregnes med utgangspunkt i data om kostnad per pasient (KPP) fra alle helseforetak i Norge. Se nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering (PDF).  

KPP-modeller for poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB er implementert i alle helseforetak. Nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering innen psykisk helsevern og TSB er oppdatert og vil danne grunnlag for helseforetakenes beregningsmodeller. Se nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering innen PHV og TSB (PDF).

INNSATSSTYRT FINANSIERING (ISF)

Gjeldende og tidligere regelverk for ISF-ordningen

Først publisert: 19.02.2019 Sist faglig oppdatert: 23.06.2020 Se tidligere versjoner