Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

FLO (fastlegeordningen)

FLO er et fagsystem som Helfo bruker for å administrere fastlegeordningen. På denne siden finner du informasjon om hva FLO benyttes til og hvordan du kan søke om data fra FLO.

FLO og fastlegedata

Formålet med FLO er å administrere fastlegeordningen på vegne av kommunene. FLO baserer seg på nødvendige opplysninger fra inngått fastlegeavtale mellom en kommune og den enkelte fastlege, samt tilknytningen mellom fastlegene og innbyggerne. 

FLO inneholder blant annet opplysninger om fastleger, vikarer, fastlegeavtaler, listestørrelse, ventelister, bytter og legekontor. FLO viser også tilknytningen mellom den enkelte fastlege og innbygger. Det er mulig å søke om både anonyme/aggregerte data og personidentifiserbare data. 

Systemet ble opprettet i 2016, og inneholder opplysninger fra det tidligere fastlegeregisteret som ble opprettet i 2001. Data fra systemet kan benyttes til styring, statistikk og forskning. 

Tilgjengelige data i FLO 

  • fastleger, fastlegenes autorisasjon og eventuell spesialisering i allmennmedisin og samfunnsmedisin 

  • fastlegeavtalene med oppstartsdato, kommune, legekontor, fellesliste, gruppepraksis, fastlønnet/næringsdrivende, tilgang for bevegelseshemmede, vikarer med perioder, deleleger og primærhelseteam 

  • hver enkelt innbygger, med fødselsnummer/d-nummer og bostedskommune (noe mangelfull historikk) 

  • alle lege-/pasienttilknytninger over tid, byttestatistikk, ventelister og basistilskudd 

Oppdatering av data om leger, innbyggere og kontorer skjer automatisert med daglige kjøringer mot nasjonale fellesregistre, i tillegg til registrering av fastlegebytter. Selve listetilknytningen oppdateres natt til den 1. hver måned. 

Variabelliste 

Her kan du laste ned en oversikt variabler fra fastlegeordningen. 

Rapporter og statistikk fra allmennlegetjenesten

Vilkår for utlevering av data 

Ettersom fastlegedata er å anse som administrative data, er det ingen spesifikke vilkår for utlevering av data fra FLO, utover vilkårene i personopplysningsloven og personvernforordningen. 

Det er mulig å sammenstille opplysninger fra FLO med opplysninger fra andre systemer og registre. Hvis FLO-data skal sammenstilles med data fra andre registre, som for eksempel data fra KPR (Kommunalt pasient- og brukerregister), skal du sende søknaden til Helsedataservice. 

Søk om data fra FLO 

Du kan sende ny søknad, søknad om prosjektendringer og opplysninger for ny periode til Helsedirektoratet: Søknadsskjema for opplysninger fra FLO (altinn.no) 

 

Først publisert: 24.04.2023 Siste faglige endring: 24.04.2023 Se tidligere versjoner