Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rapporter og statistikk om allmennlegetjenesten

Både Helsedirektoratet og mange andre aktører arbeider med å få fram statistikk og indikatorer på allmennlegefeltet. Nedenfor er en samling av noen sentrale kilder til statistikk og rapporter

Rapporter og statistikk fra Helsedirektoratet

Statistikk og rapporter fra Helsedirektoratet om fastlegetjenesten, legevakt og allmennlegetjenesten i kommunene som er særlig relevant for handlingsplanen. Oversikten er ikke uttømmende.

Rapporter fra Helsedirektoratet om Handlingsplan for allmennlegetjenesten

Årsrapporter og halvårsrapporter

Kvartals- og tertialrapporter

Månedsrapporter

2024
2023
2022
Tallgrunnlag

Annen statistikk fra Helsedirektoratet om fastleger og allmennleger

KPR allmennlegedata

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. Gjennom denne lenken finner du tall for kontakter og utvalgt aktivitet i allmennlegetjenesten. 

Statistikk om allmennlegetjenester

Rapporter for spesialistutdanning av leger

Rapporter for spesialistutdanning av leger

Rapporter om utvikling i leger i allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten - Helsedirektoratet

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe på legevakt

En velfungerende legevakttjeneste er viktig for innbyggernes trygghet. En arbeidsgruppe har fått i oppdrag å utarbeide en rapport med anbefalinger om hvordan legevakttjenesten kan styrkes. Arbeidsgruppen har bestått av KS, Oslo kommune, Legeforeningen og Helsedirektoratet på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

Les rapporten fra partssammensatt arbeidsgruppe på legevakt (regjeringen.no)
 

Rapporter og statistikk fra andre aktører

Statistisk sentralbyrå

Andre rapporter

Først publisert: 23.11.2021 Siste faglige endring: 11.01.2024 Se tidligere versjoner