Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Statistikk og rapporter om fastlegeordningen, legevakt og andre allmennlegetjenester

Helsedirektoratet har en viktig rolle for å følge med på utviklingen i allmennlegetjenesten og effektene av arbeidet som er rettet inn mot fastlegeordningen, legevakt og andre allmennlegetjenester. Arbeidet med å følge med på allmennlegetjenesten består av utvikling av statistikk og analyser, rapportering og ekstern evaluering.

På denne siden finner du statistikk om fastlegeordningen, legevakt og andre allmennlegetjenester, rapporter og informasjon utarbeidet av Helsedirektoratet, og nyttig informasjon fra andre aktører.

Mer informasjon om fastlegeordningen finnes på Helfo sine nettsider (helfo.no)

Fastlegestatistikk

Statistikk (helfo.no) om fastleger, fastlegekontor, fastlegeavtaler og innbyggere i fastlegeordningen. Basert på det administrative systemet for fastlegeordningen (FLO). 

Nasjonale kvalitetsindikatorer om allmennlegetjenesten

Her finner du nasjonale kvalitetsindikatorer som omhandler allmennlegetjenesten basert på mange ulike datakilder. 

Statistikk om aktivitet i allmennlegetjenesten

Tall for kontakter og aktivitet i allmennlegetjenesten (fastlege og legevakt) basert på data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). 

Tall for nye spesialister i allmennmedisin 

Informasjon om antall nye spesialister i allmennmedisin (app.powerbi.com) (og andre spesialiteter). 

Statusrapporter fra Helsedirektoratet 

Evalueringsrapporter - Arbeidet med allmennlegetjenesten 

Statistisk sentralbyrå om allmennlegetjenesten 

Statistikk bak pålogging fra FHI og Allmennlegedata 

Fra Allmennlegedata: Informasjon på legenivå - Påloggingsløsning for fastleger (internett-portal.helsedirektoratet.no).

Fra Allmennlegedata: Informasjon på legekontornivå -Påloggingsløsning for kommuner – lanseres etter sommeren

Andre kilder til informasjon om allmennlegetjenesten

Eldre rapporter og fastlegestatistikk fra Helsedirektoratet 

Først publisert: 07.05.2024 Siste faglige endring: 06.06.2024 Se tidligere versjoner