Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fastlegestatistikk

Utviklingstrekk og endringer i fastlegeordningen

Rapporter og statistikk om allmennlegetjenesten

Her finner du ytterligere statistikk og tall om allmennlegetjenesten.

Fastlegestatistikk 2020

 • Trenden med stadig flere fastleger og fastlegepraksiser stoppet litt opp i 4.kvartal 2020. Antall fastlegepraksiser/ hjemler (med fast tilknyttet lege) har nå kommet opp i 4951. Det siste året dvs i 2020 er det en vekst på 67 fastlegepraksiser.
 • Gjennomsnittlig antall pasienter på listene, har gått langsomt nedover siden toppen i 2005 da det var ca 1200 pasienter per liste. I hele 2018 har den gjennomsnittlige listelengden vært stabil på rundt 1100 pasienter. I 2019 har gjennomsnittlig listelengde beveget seg videre nedover.
 • I slutten av 4.kvartal 2020 er snitt antallet 1068 pasienter. Gjennomsnittlig listelengde er nå den laveste som er registrert. Merk at gjennomsnittlig listelengde for kvinnelige fastleger er nå 998 pasienter og har kommet ned under 1000 for første gang, for menn er snittet 1127 pasienter. Antall fastleger/ hjemler vokser altså over tid, men ikke mye mer enn befolkningen/ antall deltakere i ordningen.

         Fastlegestatistikk 2020 hovedtall (PDF)

         Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken 2020 (XLSX)

Fastlegestatistikk 2019

 • Trenden med stadig flere fastleger og fastlegepraksiser fortsatte i 4.kvartal 2019. Antall fastlegepraksiser/ hjemler (med fast tilknyttet lege) har nå kommet opp i 4884.
 • Gjennomsnittlig antall pasienter på listene, har gått langsomt nedover siden toppen i 2005 da det var ca. 1200 pasienter per liste. I hele 2018 har den gjennomsnittlige listelengden vært stabil på rundt 1100 pasienter.
 • I slutten av 4.kvartal 2019 var antallet 1084, 1 lavere enn i slutten av forrige kvartal. Gjennomsnittlig listelengde er nå den laveste som er registrert. Antall fastleger/ hjemler vokser altså over tid, men ikke mye mer enn befolkningen/ antall deltakere i ordningen.

      Fastlegestatistikk 2019 hovedtall (PDF)

     Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken 2019 (XLSX)

Fastlegestatistikk 2018

 • Trenden med stadig flere fastleger og fastlegepraksiser fortsatte i 4.kvartal 2018. Veksten i 2018 har vært lavere enn tidligere. Antall fastlegepraksiser/ hjemler (med fast tilknyttet lege) har nå kommet opp i 4814.
 • Det gjennomsnittlige antallet pasienter på hver fastlegeliste har gått langsomt nedover siden toppen i 2005 da det var ca. 1200 pasienter per liste. I hele 2018 har den gjennomsnittlige listelengden vært stabil på rundt 1100 pasienter.
 • Gjennomsnittlig listelengde er nå nær den laveste som er registrert. Antall fastleger/ hjemler vokser altså over tid, men ikke mye mer enn befolkningen/ antall deltakere i ordningen.
 • Trenden med reduksjon av antall lister uten fast tilknyttet lege har stoppet opp og økt markert i 2016/ 2017/ 2018, etter å ha vært nede i 50. Ved utgangen av 4. kvartal 2018 er 100 lister uten fast tilknyttet lege. 2,0 prosent av listene står nå uten fast tilknyttet lege, og det er til sammen 55 042 innbyggere som er tilknyttet disse listene. Listene/ hjemlene er normalt betjent av kort tids vikarer.

Fastlegestatikk 2018 hovedtall (PDF)

Legebytter 2018 på kommune, bydel og fylke (XLS)

Antall fastlegelister og åpne lister 2018 fordelt på fylke, kommune og bydel

Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken (XLS)

Fastlegestatistikk 2017

 • Trenden med stadig flere fastleger og fastlegepraksiser fortsetter i 2017. Antall fastlegepraksiser/hjemler (med fast lege) har nå kommet opp i 4759.
 • Gjennomsnittlig antall innbyggere på fastlegelistene går langsomt nedover, siden toppen i 2005 på ca 1200. Nå er gjennomsnittlig listelengde nede i 1106, to lavere enn i forrige kvartal. Antallet er blant det laveste som er registrert. Antall fastleger/hjemler vokser altså over tid, noe mer enn befolkningen/antall deltakere i ordningen.
 • Det kan se ut som andelen fastlønnede fastleger har økt svært mye i siste kvartal 2017. Dette skyldes en opprydding i registreringer rett før og etter årsskiftet, der gamle fastlegeavtaler som skulle ha vært registrert som fastlønnede, nå er blitt registrert riktig. Det er avdekket at ikke alle fastlønnede fastleger var registrert i Helfo for noen år tilbake, i en tid med ulike regioner og lokale registreringsrutiner i gammelt system. I første kvartal 2018 vil tallene bli riktige i sum, men gi galt trendinntrykk. Riktig utvikling for fastlønnede fastleger siden 2014 fremgår excelarket under i form av grafer og tall. Som det går frem, har antall fastlønnede fastleger kun hatt en svak økning over tid.

Fastlegestatistikk 2017 hovedtall (PDF)

Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken 2017 (XLS)

Fastleger, fastlønnet lege og fastlønnet turnuslege 2014-2018 (XLS)

Grunnlagstabeller med detaljer inkludert fordeling på kommunenivå 2017 (ZIP)

Bruk av fastlege og legeårsverk

- bruk av fastlege

- legeårsverk i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

 

Her finner du informasjon om

fastlegeordningen for innbygger (helsenorge.no)

fastlegeordningen for helsepersonell (helfo.no)

fastlegeregisteret (nhn.no)

fastlegers tidsbruk 2018 (PDF)

 

 

 

Først publisert: 30.04.2019 Siste faglige endring: 18.04.2023