Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Månedsrapport – utvalgt fastlegestatistikk

Her finner du utvikling i utvalgte tall og statistikker fra fastlegeordningen. Tall presenteres per måned for Norge totalt og ned på fylkesnivå. Data er hentet fra det administrative systemet for fastlegeordningen (FLO).

For mer statistikk og tall ned på kommunenivå, se fastlegestatistikken på helfo.no.

Fastlegestatistikk

Tallene i dashbordet viser situasjonen per den første i hver måned, fordi det er da fastlegelistene blir oppdatert. Selv om det skjer bevegelser på listene i løpet av en måned (innbyggere bytter fastlege, får plass på fastlegelister, får melding om listereduksjoner m.m.), skjer oppdateringene av fastlegelistene den første i måneden etter.

Begrepsbruk

Når vi omtaler fastlegeordningen eller tall fra fastlegeordningen, er det mange ulike begrep som blir brukt. Det er vesentlig at disse blir forstått likt for at statistikken skal gi mening. Derfor har vi definert en del av de mest brukt begrepene.

Fastlege​: En kommunalt ansatt (fastlønnet) eller næringsdrivende lege med en eller flere avtaler om fastlegetjeneste med en eller flere kommuner.  Her telles fastleger med listeansvar og som får beregnet basistilskudd.

Fastlegeavtale​: ​En fastlegeavtale er en individuell avtale mellom kommunen og fastlegen, som blant annet fastsetter ansvar for listeinnbyggere på en fastlegeliste. Kommunen bestemmer hvor mange fastlegeavtaler kommunen skal inngå. ​

Fastlegeliste​: Liste over innbyggere som er knyttet til den enkelte fastlegeavtale. Fastlegelisten oppdateres den første i hver måned.​ En fastlegeliste kan være med eller uten en fast​ lege (se «liste uten fast lege»), og kan ha flere vikarer knyttet til seg.​​

Listeinnbyggere: Innbyggere som står på en fastlegeliste (med eller uten fast lege).

Listetak: Antall listeinnbyggere fastlegen har avtalt med kommunen at fastlegelisten maksimalt kan inneholde.

Liste uten fast lege​ (ubesatt liste): En fastlegeliste hvor kommunen ikke har avtale med en fast lege. Fastlegelisten kan være betjent av en eller​ flere fastlegevikarer, eller av andre leger ved legekontoret, i påvente av fast lege. ​

Ledige plasser på fastlegeliste: Sum listetak (plasser) minus sum faktisk antall listeinnbyggere (listelengde). 

Fastlege startet: Legen hadde ikke fastlegeavtale i FLO forutgående måned, men har avtale gjeldende måned.​

Fastlege sluttet: Legen hadde fastlegeavtale i FLO forutgående måned, men ikke gjeldende måned.

Hendelser som kan ha innvirkning på tallene

Over tid kan enkelte ytre faktorer gi utslag på statistikken, selv om selve fastlegedekningen ikke egentlig påvirkes. Vi vil her beskrive kjente hendelser som påvirker tallene vi viser i statistikken.

Endring i antall lister uten fast lege og innbyggere på liste uten fast lege fra september til oktober 2022

I oktober 2022 gjorde Helfo og Helsedirektoratet en justering og oppdatering av rutinene for melding fra kommunene til Helfo om endringer av fastlegeavtaler. Bakgrunnen for endringen var manglende innrapportering fra enkelte kommuner.

Først publisert: 06.06.2024 Siste faglige endring: 06.06.2024