TFG-systemet

Definisjonstabeller og informasjon om TFG-systemet

OM TFG-systemet

Tjenesteforløp (TFG) er definert som tjenester som sees i sammenheng og finansieres samlet
innad i spesialisthelsetjenesten. 

Det er opprettet et nytt aggregeringsnivå for tjenesteforløps
grupper (TFG), nivået "over" DRG og STG. TFG er en gruppering av aggregerte opphold og
særtjenester avgrenset utfra definert innhold og/eller periode. En pasient kan inngå i flere ulike tjenesteforløp samtidig. 

TFG-logikk definisjonstabeller

 

​Fil

​Forklaring

DefinitionData TFG 2020 PR1a (XLSX)

Tabeller som danner grunnlag for TFG-logikk 2020. 

EOCDefinitionData 2020 PR1a (XLSM)

Tabeller som danner grunnlag for konstruksjon av tjenesteforløp. 

Først publisert: 31.10.2019 Sist faglig oppdatert: 31.10.2019