TFG-systemet

Definisjonstabeller og informasjon om TFG-systemet

OM TFG-systemet

Tjenesteforløp (TFG) er definert som tjenester som sees i sammenheng og finansieres samlet
innad i spesialisthelsetjenesten. 

Det er opprettet et nytt aggregeringsnivå for tjenesteforløps
grupper (TFG), nivået "over" DRG og STG. TFG er en gruppering av aggregerte opphold og
særtjenester avgrenset utfra definert innhold og/eller periode. En pasient kan inngå i flere ulike tjenesteforløp samtidig. 

TFG-logikk definisjonstabeller

 

​Fil

​Forklaring

DefinitionData TFG 2021 PL1a (XLSX) publisert 12.10.2020 Tabeller som danner grunnlag for TFG-logikk for 2021. Foreløpig versjon.
EOCDefinitionData 2021 PL1a (XLSM) publisert 12.10.2020 Tabeller som danner grunnlag for konstruksjon av tjenesteforløp 2021. Foreløpig versjon.

DefinitionData TFG 2020 PR1a (XLSX)

Tabeller som danner grunnlag for TFG-logikk 2020. 

EOCDefinitionData 2020 PR1a (XLSM)

Tabeller som danner grunnlag for konstruksjon av tjenesteforløp. 

Først publisert: 31.10.2019 Sist faglig oppdatert: 12.10.2020