Nøytral merverdiavgift for helseforetak

Regelverket for ordningen Nøytral merverdiavgift for helseforetak og ofte stilte spørsmål og svar.

Regelverk for nøytral merverdiavgift i helseforetak​

Fra 1. januar 2017 får følgende virksomheter kompensert merverdigavgift for kjøp av varer og tjenester:

  • Statlige helseforetak
  • Enkelte selskaper som er eid av de regionale helseforetakene
  • 12 private ideelle institusjoner som har langsiktige avtaler med de regionale helseforetakene

Helsedirektoratet forvalter regelverket og gir veiledning om ordningen.

Regelverk for nøytral merverdigavgift IS-2576 (PDF)

Regelverk med veiledning (PDF)

Nøytral merverdiavgift i helseforetak - spørsmål og svar

KONTAKT

Helseforetak og private institusjoner som omfattes av regelverket kan ta kontakt med sitt RHF ved spørsmål. 

RHF kan kontakte

noytral-mva@helsedirektoratet.no

 

 

 

 

 

 

Først publisert: 19.02.2019 Sist faglig oppdatert: 19.12.2018