Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utskrivningsklare pasienter

Kommunenes betaling for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud.

Døgnpris og pasientgrunnlag

En kommune betaler en gitt pris pr. liggedøgn for en utskrivningsklar pasient.

Tabellen viser døgnprisen fra 2014 til 2024.

​ÅrDøgnpris​
20245 745 kroner
20235 508 kroner
20225 306 kroner
20215 167 kroner
20205 036 kroner
​2019​4 885 kroner
​2018​4 747 kroner
​2017​4 622 kroner
​2016​4 505 kroner
​2015​​4 387 kroner
​20144 255 kroner

Kommunene skal betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud. Selve oppgjøret for utskrivningsklare pasienter er desentralisert. Det betyr blant annet at ansvaret for å fakturere kommunene på korrekt grunnlag ligger hos det enkelte helseforetak.

Endringer i ordningen

Fra og med 2019 er det to viktige endringer i ordningen: 

  • Fra 2019 omfatter ordningen også pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Ikke bare somatiske pasienter som tidligere.
  • Betalingsplikten skal følge oppholdskommune, også for somatiske pasienter, fra 2019. Ikke folkeregistrert kommune som tidligere.

Regelverk om betaling for utskrivningsklare pasienter

Betalingsordningen for utskrivningsklare pasienter er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no) Det fremgår av paragraf 11-4 i  loven at:

  • Kommunen skal sørge for bevilgninger som er nødvendige for å yte tjenester og sette i verk tiltak kommunen har ansvaret for etter loven her. Utgifter til bedriftshelsetjeneste dekkes ikke av kommunen. Dette gjelder også når slik tjeneste organiseres av kommunen.
  • Kommunen skal inngå samarbeidsavtale med regionalt helseforetak om utskrivningsklare pasienter, jf. § 6-1.

Departementet har gitt nærmere bestemmelser om ordningens omfang og innhold i Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter (lovdata.no).

Forskriften inneholder også enkelte krav til det praktiske samarbeidet om pasienter mellom sykehus og kommuner. Reglene i forskriften må sees i forhold til de obligatoriske samarbeidsavtalene mellom foretak og kommuner.

KONTAKT

drginfo@helsedir.no

Først publisert: 19.02.2019 Siste faglige endring: 03.01.2024 Se tidligere versjoner