Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Særkoder

Særkoder brukes når gjeldende kodeverk ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere aktivitet. Formålet er å identifisere prosjekter, behandlinger, legemiddel eller annet.

Fil ​Forklaring
Særkoder 2021 (XLS)
​​​​​​​- per 05. jan 2021

Listen inneholder særkoder for 2021 samt kumulative endringer med gyldighetsperiode. 

Det kan forekomme endringer i listen.

Fra 01.01.2021 utgår særkodene A0093 og A0094 og to nye særkoder B0046 og B0047 innføres.

Særkoden 4AA36 Behandling med legemiddel L04AA36 Ocrelizumab er reetablert som følge av en godkjent studie vedrørende MS behandling.

Listen for 2021 vil inneholde særkoder som skal brukes i henhold til beskrivelser og krav i ISF-regelverk, samt for legemiddel gitt i sykehus og som påvirker DRG-logikken. Fra og med 2019 vil oppgjørsdata for H-resept benyttes for pasientadministrerte legemidler slik at disse ikke lenger skal registreres med særkoder (se nærmere beskrivelse om denne endringen i ISF-regelverk og i grunnlagsdokumentet. For legemidler gitt i sykehus som det er ønskelig å registrere, og der det ikke finnes særkode, skal ATC-kode benyttes.

Særkoder 2020 (XLS)

- per 7. nov 2020

Listen inneholder særkoder for 2020 samt kumulative endringer med gyldighetsperiode. 

Listen for 2020 vil inneholde særkoder som skal brukes i henhold til beskrivelser og krav i ISF-regelverk, samt for legemiddel gitt i sykehus og som påvirker DRG-logikken. Fra og med 2019 vil oppgjørsdata for H-resept benyttes for pasientadministrerte legemidler slik at disse ikke lenger skal registreres med særkoder (se nærmere beskrivelse om denne endringen i ISF-regelverk og i grunnlagsdokumentet. For legemidler gitt i sykehus som det er ønskelig å registrere, og der det ikke finnes særkode, skal ATC-kode benyttes.

Særkoder 2019 (XLS)
- per 10. januar 2019

Listen inneholder særkoder for 2019 samt kumulative endringer med gyldighetsperiode. 

Endring 10.01.2019: Særkoder B0025-B0027 er fjernet, ugyldige fra 01.01.2019.

Listen for 2019 vil inneholde særkoder som skal brukes i henhold til beskrivelser og krav i ISF-regelverk, samt for legemiddel gitt i sykehus og som påvirker DRG-logikken. Fra og med 2019 vil oppgjørsdata for H-resept benyttes for pasientadministrerte legemidler slik at disse ikke lenger skal registreres med særkoder (se nærmere beskrivelse om denne endringen i ISF-regelverk og i grunnlagsdokumentet. For legemidler gitt i sykehus som det er ønskelig å registrere, og der det ikke finnes særkode, skal ATC-kode benyttes.

Særkoder 2018 (XLS)
- per 17. desember 2018

Listen inneholder særkoder for 2018 år samt kumulative endringer med gyldighetsperiode.
Det er opprettet nye særkoder slik at alle virkestoffer for legemiddelbehandling som RHF-ene har ansvar for har særkode. Særkodelisten er oppdatert etter endringer i RHF-enes finansieringsansvar per desember 2018, jf. vedlegg til blåreseptforskriften.

Legg merke til at legemiddel kan endre særkode i løpet av året. Dette gjelder i hovedsak legemiddel som ikke var tatt i bruk ved tidligere publiseringer av særkodelisten. Endring i særkode skyldes her at legemidlet har endret/fått fullstendig ATC-kode. 

AKTUELT

Helsefaglig kodeverk inkludert kodeveiledning (ehelse.no)

Først publisert: 19.02.2019 Sist faglig oppdatert: 05.01.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

Hvis du har spørsmål om innsatsstyrt finansiering og DRG-systemet, send e-post til:

drginfo@helsedir.no