Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Særkoder

Særkoder brukes når gjeldende kodeverk ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere aktivitet. Formålet er å identifisere prosjekter, behandlinger, legemiddel eller annet.

Fil​Forklaring

Særkoder 2024 (XLS)

per 16.okt 2024

Listen inneholder særkoder for 2024 samt kumulative endringer med gyldighetsperiode. 

Fra 01.01.2024 utgår særkodene for registrering i nasjonale kvalitetsregistre.

Listen for 2024 vil inneholde særkoder som skal brukes i henhold til beskrivelser og krav i ISF-regelverk.

Det kan forekomme endringer i listen.

Særkoder 2023 (XLS)

per 3.jan 2023

Listen inneholder særkoder for 2023 samt kumulative endringer med gyldighetsperiode. 

Det kan forekomme endringer i listen.

Særkode B0051 er ny kode i 2023.

Listen for 2023 vil inneholde særkoder som skal brukes i henhold til beskrivelser og krav i ISF-regelverk.

Særkoder 2022 (XLS)

-per 17.des 2021

Listen inneholder særkoder for 2022 samt kumulative endringer med gyldighetsperiode. 

Det kan forekomme endringer i listen.

Fra 01.01.2022 utgår særkodene for legemidler gitt i sykehus, de erstattes av ATC koder. I tillegg utgår særkode B0046 og B0047, de erstattes av prosedyrekoder. Særkode B0050 er ny kode i 2022.

Listen for 2022 vil inneholde særkoder som skal brukes i henhold til beskrivelser og krav i ISF-regelverk.

Særkoder 2021 (XLS)
- per 05. jan 2021

Listen inneholder særkoder for 2021 samt kumulative endringer med gyldighetsperiode. 

Det kan forekomme endringer i listen.

Fra 01.01.2021 utgår særkodene A0093 og A0094 og to nye særkoder B0046 og B0047 innføres.

Særkoden 4AA36 Behandling med legemiddel L04AA36 Ocrelizumab er reetablert som følge av en godkjent studie vedrørende MS behandling.

Listen for 2021 vil inneholde særkoder som skal brukes i henhold til beskrivelser og krav i ISF-regelverk, samt for legemiddel gitt i sykehus og som påvirker DRG-logikken. Fra og med 2019 vil oppgjørsdata for H-resept benyttes for pasientadministrerte legemidler slik at disse ikke lenger skal registreres med særkoder (se nærmere beskrivelse om denne endringen i ISF-regelverk og i grunnlagsdokumentet. For legemidler gitt i sykehus som det er ønskelig å registrere, og der det ikke finnes særkode, skal ATC-kode benyttes.

AKTUELT

Helsefaglig kodeverk inkludert kodeveiledning (ehelse.no)

Først publisert: 19.02.2019 Siste faglige endring: 16.10.2023 Se tidligere versjoner

Kontakt

Hvis du har spørsmål om innsatsstyrt finansiering og DRG-systemet, send e-post til:

drginfo@helsedir.no