Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Særkoder

Særkoder brukes når gjeldende kodeverk ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere aktivitet. Formålet er å identifisere prosjekter, behandlinger, legemiddel eller annet.

Fil​Forklaring

Særkoder 2024 (XLS)

per 16.okt 2024

Listen inneholder særkoder for 2024 samt kumulative endringer med gyldighetsperiode. 

Fra 01.01.2024 utgår særkodene for registrering i nasjonale kvalitetsregistre.

Listen for 2024 vil inneholde særkoder som skal brukes i henhold til beskrivelser og krav i ISF-regelverk.

Det kan forekomme endringer i listen.

Særkoder 2023 (XLS)

per 3.jan 2023

Listen inneholder særkoder for 2023 samt kumulative endringer med gyldighetsperiode. 

Det kan forekomme endringer i listen.

Særkode B0051 er ny kode i 2023.

Listen for 2023 vil inneholde særkoder som skal brukes i henhold til beskrivelser og krav i ISF-regelverk.

Særkoder 2022 (XLS)

-per 17.des 2021

Listen inneholder særkoder for 2022 samt kumulative endringer med gyldighetsperiode. 

Det kan forekomme endringer i listen.

Fra 01.01.2022 utgår særkodene for legemidler gitt i sykehus, de erstattes av ATC koder. I tillegg utgår særkode B0046 og B0047, de erstattes av prosedyrekoder. Særkode B0050 er ny kode i 2022.

Listen for 2022 vil inneholde særkoder som skal brukes i henhold til beskrivelser og krav i ISF-regelverk.

AKTUELT

Helsefaglig kodeverk inkludert kodeveiledning (ehelse.no)

Først publisert: 19.02.2019 Siste faglige endring: 25.04.2024 Se tidligere versjoner

Kontakt

Hvis du har spørsmål om innsatsstyrt finansiering og DRG-systemet, send e-post til:

drginfo@helsedir.no