Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Norsk Pasientklassifisering (NPK)

NPK klassifiserer behandlingsaktivitet i diagnoserelaterte grupper (DRG) og særtjenestegrupper (STG) og beregner aktivitetsnivå i poeng.

Informasjon om NPK

NPK står for Norsk pasientklassifisering. NPK er en programvare som gjennomfører DRG-gruppering og poengberegning av aktivitetsdata fra sykehus i henhold til ISF-regelverket.

NPK utgjør fra 2016 ikke en selvstendig applikasjon, men er en systemkomponent som må integreres i andre systemløsninger eller applikasjoner.

NPK gjøres tilgjengelig for nedlasting fra denne siden. I tillegg til installasjonspakker, foreligger nødvendige konfigurasjonsfiler og dokumentasjon.

Gjeldende NPK-versjon: 8.0.23228.3 (ISF 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023). 

NPK-versjon for simuleringsformål 2023: 8.0.22286.1

ISF 2023 - konfigurasjonssett og DRG-komponenter

Brukerkonfigurasjon benyttes for å styre DRG-gruppering og flere andre prosesserings- og beregningsregler i NPK. Her finner du konfigurasjonsdata for ISF 2023 for somatikk og psykisk helsevern og TSB.

​Forklaring​Fil

Formål: ISF somatikk 2023

Produksjon

Publisert 22.08.2023

NPK Konfigurasjonssett ISF 2023 Produksjon Somatikk 20230822
Formål: 

ISF psykisk helsevern og TSB 2023 Produksjon

Publisert 22.08.2023

NPK Konfigurasjonssett ISF 2023 Produksjon PHVTSB 20230822

Formål: ISF somatikk 2023

For simuleringsformål

Publisert 17.10.2022

NPK Konfigurasjonssett ISF 2023 Simulering Somatikk 20221017
Formål: 

ISF psykisk helsevern og TSB 2023

For simuleringsformål

Publisert 17.10.2022

NPK Konfigurasjonssett ISF 2023 Simulering PHVTSB 20221017
 
Definisjonsdata i JSON-format for DRG, STG og TFG-gruppering samt definisjonsdata for konstruksjon av tjenesteforløp (EOC).
 

DRG 2023 Produksjon

Publisert 31.03. 2023

DefinitionData DRG 2023 PR1b (zip)

STG 2023 Produksjon 

Publisert 22.08. 2023

DefinitionData STG 2023 PR1c (zip)

TFG 2023 Produksjon

Publisert 21.12. 2022

DefinitionData TFG 2023 PR1a (zip)

Definisjonsdata for konstruksjon av tjenesteforløp (EOC) 2023 Produksjon

Publisert 21.12.2022

DefinitionData EOC 2023 PR1a (zip)

DRG 2023 

For simuleringsformål

Publisert 17.10.2022

DefinitionData DRG 2023 PL1a (zip)

STG 2023

For simuleringsformål

Publisert 17.10.2022

DefinitionData STG 2023 PL1a (zip)

TFG 2023

For simuleringsformål

Publisert 17.10.2022

DefinitionData TFG 2023 PL1a (zip)

Definisjonsdata for konstruksjon av tjenesteforløp (EOC) 2023

For simuleringsformål

Publisert 17.10.2022

DefinitionData EOC 2023 PL1a (zip)

Samlet konfigurasjon 

ZIP-filene for hhv somatikk og PHV/TSB nedenfor inneholder brukerkonfigurasjon-settene og definisjonsdataene som er gyldige nå. Merk at dette er de samme enkeltfilene som er publisert i tabellene overfor.

ForklaringFil

Samlet konfigurasjon somatikk

Publisert 22.08.2023

NPKSamletKonfigurasjonISF2023ProduksjonSomatikk20230821

Samlet konfigurasjon PHV/TSB

Publisert 22.08.2023

NPKSamletKonfigurasjonISF2023ProduksjonPHVTSB20230821

ISF 2022 - konfigurasjonssett og DRG-komponenter

Brukerkonfigurasjon benyttes for å styre DRG-gruppering og flere andre prosesserings- og beregningsregler i NPK. Her finner du konfigurasjonsdata for ISF 2022 for somatikk og psykisk helsevern og TSB.

​Forklaring​Fil

Formål: ISF somatikk 2022

Produksjon.

Publisert 16.12.2022

NPK Konfigurasjonssett ISF 2022 Produksjon Somatikk 20221216
Formål: 

ISF psykisk helsevern og TSB 2022

Produksjon.

Publisert 16.12.2022

NPK Konfigurasjonssett ISF 2022 Produksjon PHVTSB 20221216

Formål: ISF somatikk 2022

For simuleringsformål

Publisert 26.10.2021

NPK Konfigurasjonssett ISF 2022 Simulering Somatikk 20211019
Formål: 

ISF psykisk helsevern og TSB 2022

For simuleringsformål

Publisert 26.10.2021

NPK Konfigurasjonssett ISF 2022 Simulering PHVTSB 20211019

Definisjonsdata i JSON-format for DRG, STG og TFG-gruppering samt definisjonsdata for konstruksjon av tjenesteforløp (EOC).

DRG 2022 Produksjon

Publisert 24.08. 2022

DefinitionData DRG 2022 PR1b (zip)

STG 2022 Produksjon

Publisert 14.12. 2022

DefinitionData STG 2022 PR1d (zip)

TFG 2022 Produksjon

Publisert 17.12. 2021

DefinitionData TFG 2022 PR1a (zip)

Definisjonsdata for konstruksjon av tjenesteforløp (EOC) 2022 Produksjon

Publisert 17.12. 2021

DefinitionData EOC 2022 PR1a (zip)

DRG 2022 

For simuleringsformål

Publisert 26.10.2021

DefinitionData DRG 2022 PL1a (zip)

STG 2022

For simuleringsformål

Publisert 26.10.2021

DefinitionData STG 2022 PL1a (zip)

TFG 2022

For simuleringsformål

Publisert 26.10.2021

DefinitionData TFG 2022 PL1a (zip)

Definisjonsdata for konstruksjon av tjenesteforløp (EOC) 2022

For simuleringsformål

Publisert 26.10.2021

DefinitionData EOC 2022 PL1a (zip)

 

ISF 2021 - konfigurasjonssett og DRG-komponenter

Brukerkonfigurasjon benyttes for å styre DRG-gruppering og flere andre prosesserings- og beregningsregler i NPK. Her finner du konfigurasjonsdata for ISF 2021 for somatikk og psykisk helsevern og TSB.

​Forklaring​Fil

Formål: ISF somatikk 2021

Produksjon publisert 10.12.2021

NPK Konfigurasjonssett ISF 2021 Produksjon Somatikk 20211210
Formål: 

ISF psykisk helsevern og TSB 2021

Produksjon publisert 10.12.2021

NPK Konfigurasjonssett ISF 2021 Produksjon PHVTSB 20211210

Formål: ISF somatikk 2021

Simulering publisert 12.10.2020

NPK Konfigurasjonssett ISF 2021 Simulering Somatikk 20201012 (ZIP)
Formål: 

ISF psykisk helsevern og TSB 2021

Simulering publisert 12.10.2020

NPK Konfigurasjonssett ISF 2021 Simulering PHVTSB 20201012 (ZIP)

Definisjonsdata i JSON-format for DRG, STG og TFG-gruppering samt definisjonsdata for konstruksjon av tjenesteforløp (EOC)

 

DRG 2021 

Produksjon publisert 21.04.2021

DefinitionData DRG 2021 PR1b (zip)

STG 2021

Produksjon publisert 10.12.2021

DefinitionData STG 2021 PRd (zip)

TFG 2021

Produksjon publisert 21.04.2021

DefinitionData TFG 2021 PR1b (zip)

Definisjonsdata for konstruksjon av tjenesteforløp (EOC) 2021

Produksjon publisert 18.12.2020

EOCDefinitionData 2021 PR1a (zip)

DRG 2021

For simuleringsformål

DefinitionData DRG 2021 PL1a (zip)

STG 2021

For simuleringsformål

DefinitionData STG 2021 PL1a (zip)

TFG 2021

For simuleringsformål

DefinitionData TFG 2021 PL1a (zip)

​Definisjonsdata for konstruksjon av tjenesteforløp (EOC) 2021

For simuleringsformål

EOCDefinitionData 2021 PL1a (zip)

 

NPK - lisens, installasjon og dokumentasjon

Lisens

​Forklaring​Fil

Dokument som inneholder den avtalen du og din virksomhet aksepterer ved å laste ned eller ta i bruk NPK

NPK-Lisensavtale (PDF)

- per 27. juni 2016


Installasjonspakker

​Forklaring​Fil
Versjon for produksjonsformål 2023NPK.Setup.8.0.23228.3 (zip)

Tidligere versjon for 2023 

Bakoverkompatibel

NPK Setup 8.0.23079.2 (zip)
Tidligere versjon for 2023 (midlertidig tilgjengelig)NPK Setup 8.0.22353.1 (zip)
Versjon for simuleringsformål 2023

NPK.Setup.8.0.22286.1 (zip)

Versjon for produksjonsformål 2022
Bakoverkompatibel
NPK Setup 7.0.21347.1 (zip)
Versjon for simuleringsformål 2022NPK Setup 7.0.21294.3 (zip)
Versjon for produksjonsformål 2021
Bakoverkompatibel
NPK Setup 6.1.21158.02 (zip)
Versjon for simuleringsformål 2021.NPK.Setup.6.0.20283.02 (zip)
Versjon for produksjonsformål 2020. Bakoverkompatibel.NPK.Setup.5.3.20218.01(zip)
Versjon for simuleringsformål 2020. Bakoverkompatibel.NPK.Setup.5.1.19303 (zip)

​Databaseuavhengig, enkel konsollapplikasjon som tar konfigurasjonsfiler og en NPR-melding som input. Er verifisert for NPR-melding v 52.

​NPK.ForNPRMelding.Setup.2.0.133 (zip)

 

Dokumentasjon

​Forklaring​Fil

​Prosesserings- og beregningsregler i NPK​

NPK - Beregningsregler (PDF)

- per 22. august 2023

​Tekniske aspekter vedrørende installasjon og integrasjon

NPK - Teknisk dokumentasjon (PDF)

- per 21. desember 2022

​Samlet endringsdokumentasjon

NPK - Endringsdokumentasjon (PDF)

- per 22. august 2023

​EOC 

EOC Construction Tool Specification (PDF)

-per 26.oktober 2021

 

Kontakt

e-post: drginfo@helsedir.no

Emnefeltet i e-posten skal inneholde stikkordet «NPK».

Først publisert: 14.02.2019 Sist faglig oppdatert: 22.08.2023 Se tidligere versjoner