4.1. Øve på TISK

Med bedre kontroll over pandemien og et lavere antall smittede, kan vi dreie fokus fra tiltak som rammer alle, til en målrettet innsats for å finne og isolere de smittede, spore opp deres smittekontakter og sette disse i karantene (testing, isolering, smitteoppsporing og karantenering – TISK). TISK kan erstatte mange av de inngripende tiltakene hvis det gjennomføres kontinuerlig og i et betydelig omfang.

For å få god kvalitet på gjennomføring av tiltakene i TISK-strategien, trenger de fleste kommuner å øve. Gode øvelser er et viktig virkemiddel for å håndtere utfordringer og kriser. Gjennom øvelser kan vi teste og videreutvikle systemer, funksjoner og kompetanse, eller påvise effekt av gjennomførte tiltak og endringer.

Helsedirektoratet inviterer til webinarrekken "Øve på TISK". Webinarene gjennomføres hver fjerde torsdag kl. 10–11.30. 

  • 10 september
  • 8 oktober
  • 5 november
  • 3 desember
  • 7 januar

Målgruppe:

Ansatte hos fylkesmannen og i kommunene med ansvar for opplæring, beredskap, planlegging, gjennomføring og evaluering knyttet til gjennomføring av tiltakene i TISK strategien

Hensikt med webinarene:

  • Gi deltakerne innsikt og kjennskap til TISK strategien
  • Gi deltakerne kunnskap om hvordan øvelser kan benyttes som virkemiddel i arbeidet med tiltakene i TISK strategien
  • Gi deltakerne innsikt i andre kommuners og fylkesmenns erfaringer med øvelser

Webinarrekken er utviklet i samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Folkehelseinstituttet, Fylkesmannen i Innlandet, Fylkesmannen i Oslo Viken og Helsedirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 12. oktober 2020