Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.5. Øve på TISK: Webinarer

Nedenfor finner du opptak fra webinarene «Øve på TISK» gjennomført september 2020–januar 2021.

Tiltakene i TISK-strategien (testing-isolering-smittesporing-karantene) kan erstatte mange av de inngripende tiltakene hvis de gjennomføres kontinuerlig og i et betydelig omfang. 

For å få god kvalitet på gjennomføring av tiltakene i TISK-strategien, trenger de fleste kommuner å øve. Gode øvelser er et viktig virkemiddel for å håndtere utfordringer og kriser. Gjennom øvelser kan vi teste og videreutvikle systemer, funksjoner og kompetanse, eller påvise effekt av gjennomførte tiltak og endringer.

Målgruppe:

Ansatte hos fylkesmannen og i kommunene med ansvar for opplæring, beredskap, planlegging, gjennomføring og evaluering knyttet til gjennomføring av tiltakene i TISK strategien

Hensikt:

  • Gi deltakerne innsikt og kjennskap til TISK-strategien
  • Gi deltakerne kunnskap om hvordan øvelser kan benyttes som virkemiddel i arbeidet med tiltakene i TISK-strategien
  • Gi deltakerne innsikt i andre kommuners og fylkesmenns erfaringer med øvelser

Webinarrekken er utviklet i samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Folkehelseinstituttet, Fylkesmannen i Innlandet, Fylkesmannen i Oslo Viken og Helsedirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 11. januar 2021