20. Graviditet og amming: antibiotikabruk

Oppsummerte anbefalinger om antibiotikabruk hos gravide og ammende finnes i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Helsedirektoratet vil samle antibiotika og -mykotika brukt under graviditet og amming i primær- og spesialithelsetjenesten i retningslinjen for primærhelsetjenesten. Inntil denne foreligger gis en oversikt for 
antibiotika / antimykotika kun brukt i sykehus:

Antibiotikum/Antimykotikum 1. trimester 2. trimester 3. trimester Ammende
Aminoglykosider -(-) -(-) -(-) ++
Amfotericin B + + + ?
Caspofungin -- - - +
Glykopeptider (vankomycin, teikoplanin) + + + +
Itrakonazol - - - +
Karbapenemer (doripenem, ertapenem, imipenem, meropenem) + + + ++
Oxazolidinon (linezolid) - - - ?
Sulfonamider + + -- -(-)
Trimetoprim - + + +

+ + Velegnet; + Kan benyttes; - Bør ikke benyttes; - - Er kontraindisert og skal kun brukes på vital indikasjon; - - - Er påvist skadelig for humane fostre

 

For videre informasjon om antibiotikabruk ved graviditet og amming, se også:

Referanser

  • Schaefer C, Peters P, Miller RK, editors. Drugs During Pregnancy and Lactation: Treatment options and risk assessment Second Edition. Second Edition. Amsterdam: Elsevier; 2007.
  • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk. Ninth Edition. Lippincott Williams & Wilkins; 2011. ISBN-10: 1-60831-708-0.

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018