Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Reviderte anbefalinger for bruk av antibiotika i sykehus mot infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve

Pasient på sykehus ser på sykepleiere som forbereder operasjon

Foto: Mostphotos/Arne Trautmann

Først publisert: 23.11.2020 Siste faglige endring: 23.11.2020

Helsedirektoratet har i samarbeid med helsetjenesten revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus mot infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

- Riktig bruk av antibiotika er viktig for å gi pasienten god behandling og for å motvirke utvikling av antibiotikaresistens. Jeg er glad for oppdateringen og vil takke engasjerte fagfolk for jobben de gjør i dette prosjektet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Nasjonal faglig retningslinje: Antibiotika i sykehus

Viktigste endringer

Kapittelet som tidligere het «Øvre luftveisinfeksjoner» er revidert og republisert som kapittel Infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve

Behandling av kompliserte odontogene infeksjoner er kommet med, likeså postoperative infeksjoner.

For odontogene infeksjoner og postoperative infeksjoner (etter inngrep gjennom mucosa) er penicillin + metronidazol angitt som standard, med mer bredspektrede regimer for alvorlige infeksjoner og infeksjoner hos immunsupprimerte etc.

Ved peritonsillær abscess er nå penicillin monoterapi standardbehandling (tidligere penicillin + klindamycin). For tilstandene mastoiditt og epiglotitt er det ikke store endringer, anbefalingene er i hovedsak videreført.

Tilstander som hovedsakelig behandles utenfor sykehus (akutt otitis media, akutt ukomplisert sinusitt og streptokokktonsillitt) er tatt ut av kapittelet, og det er isteden lagt inn lenker til anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Pågående revisjon

Den nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus er mye brukt og består av rundt 160 diagnoser/indikasjoner med flere underliggende anbefalinger.

Dette er det tredje kapittelet som publiseres i den pågående revideringen.

Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid med et bredt og kompetent fagnettverk med øre-nese-hals-leger, tannleger, infeksjonsmedisinere, mikrobiologer og kjevekirurg (se nedenfor). Kapittelansvarlige fra redaksjonen har vært Kristine Lillebø og Per Espen Akselsen.

Fagnettverk
Fagnettverk Kompetanse Arbeidsgiver
Sigbjørn Løes Kjevekirurgi Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Morten Enersen Odontologi Universitetet i Oslo
Bodil Lund Odontologi Universitetet i Bergen
Terje Andreas Osnes Øre-nese-hals Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Kristin Liyanarachi Infeksjon St. Olavs hospital HF
Gunnbjørn Tysvær Øre-nese-hals Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø
Dagfinn Skaare Mikrobiologi Sykehuset i Vestfold HF
Hogne Vaagland Øre-nese-hals Privatpraktiserende

Gi innspill

Du kan gi innspill til det faglige innholdet i anbefalingene fram til 20. mars 2021. Alle innspill blir vurdert med en gang, og med mindre det er behov for umiddelbare endringer, vil de bli lagt fram samlet for fagnettverket etter 20. mars 2021.

Følg prosjektet

Retningslinje for antibiotika i sykehus

Følg prosjektet

Ta kontakt med prosjektet (e-post)

Abonner på nytt eller oppdatert innhold