Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Reviderte anbefalinger for antibiotikabehandling av borreliainfeksjoner

Illustrasjonsbilde som viser bilde av flått på en finger

Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash

Først publisert: 07.04.2022 Siste faglige endring: 07.04.2022

Flåttsesongen starter stadig tidligere og antall borreliainfeksjoner øker. Dette kan blant annet knyttes til klimaendringer. Helsedirektoratet har nå i samarbeid med helsetjenesten revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus ved borreliainfeksjoner.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

– Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer er svært fornøyde med at vi får oppdaterte anbefalinger for behandling av borreliose nå rett før flåtten virkelig blir aktiv. Forskere har tidligere vist at både behandlingslengde og valg av antibiotikatype og administrasjonsform har variert i vårt land, og de nye retningslinjene vil både gi bedre behandling for pasienten og redusere miljøbelastning ved uhensiktsmessig antibiotika bruk, sier førsteamanuensis og nevrolog, Randi Eikeland, leder nasjonal kompetansetjeneste flåttbårne sykdommer ved Sørlandet sykehus og universitetet i Agder.

Viktigste endringer

Kapittelet har fått navnet «Borreliainfeksjon» istedenfor «Lyme borreliose» i tråd med moderne navneskikk, og inneholder anbefalinger for borreliainfeksjon i nervesystemet, ledd, hjerte og hud. De viktigste endringene som er gjort siden første utgave er at tilstander som vanligvis behandles i primærhelsetjenesten er tatt ut, fordi disse er omtalt i retningslinjen for primærhelsetjenesten. Det er kun gjort små justeringer i valg av antibiotika og dosering for de ulike tilstandene. Tablettbehandling er som tidligere førstevalg ved de fleste tilstandene, mens intravenøs behandling kan vurderes ved alvorlig infeksjon i sentralnervesystemet.

Behandling av borreliainfeksjon har fått mye oppmerksomhet, blant annet i media, ved at enkeltleger eller klinikker har gitt behandling som ikke har vært i tråd med gjeldende retningslinje og heller ikke forankret i forskning. Helsedirektoratet presiserer at de reviderte retningslinjene er basert på oppdaterte kunnskapsbaserte retningslinjer fra Danmark, Sverige, Storbritannia (NICE), Tyskland, USA og den europeiske nevrologforeningen, der også norske forskere har bidratt.

Pågående revisjon

Den nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus er mye brukt og består av rundt 160 diagnoser/indikasjoner med flere underliggende anbefalinger. Nå er 12 reviderte kapitler publisert.

Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid med brede og kompetente fagnettverk, se her for oversikt over medlemmer

Torgun Wæhre har vært kapittelansvarlig fra redaksjonen for borreliainfeksjoner. Per Espen Akselsen leder det redaksjonelle arbeidet.

Gi innspill

Du kan gi innspill til det faglige innholdet i kapittel om borreliainfeksjon frem til 1. september 2022. Alle innspill blir vurdert fortløpende av redaksjonen. Dersom det ikke er behov for umiddelbare endringer vil de bli lagt fram samlet for fagnettverket etter fristen. Ta kontakt med prosjektet

Les mer på Flåttsenteret sine sider

Abonner på nytt eller oppdatert innhold