Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten

Hånd med plasthanske holder over ulike brett med antibiotikum.

Foto: Sasirin Pamai / Mostphotos

Først publisert: 16.11.2021 Siste faglige endring: 16.11.2021

Revidert retningslinje for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten er nå klar. – Dette er det beste virkemidlet vi har i kampen mot antibiotikaresistens, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

De aller fleste anbefalingene fra den forrige versjonen er uendret, men det er noen endringer. Blant endringene som foreslås er anbefaling som fraråder antibiotika via e-konsultasjon og reduksjon i behandlingsvarighet ved streptokokkhalsinfeksjon.

- Riktig bruk av antibiotika er en forutsetning for at vi kan beholde virksomme legemidler i bruk mot infeksjoner i fremtiden. I dag er det bare i de nordiske land, samt Nederland hvor vanlig penicillin fortsatt virker. I resten av verden har det vært et overforbruk av dette viktige legemidlet, og det har ikke lenger noen særlig effekt, sier Torgersen.

Han viser til at retningslinjen for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er blant de mest brukte. – En årsak er nok at den både er tydelig på råd om dosering og om hvilke antibiotika man bør velge ved ulike sykdommer.

Solid kunnskapsgrunnlag

I forbindelse med revisjonen er det foretatt en grundig gjennomgang av forskningslitteraturen og andre lands retningslinjer. Retningslinjen er hovedsakelig basert på kunnskapsbaserte retningslinjer fra land med en sammenlignbar helsetjeneste som Norge, for eksempel fra skandinaviske land, England og Nederland, og oppsummert forskning som Cochrane-rapporter.

- Når litteraturen ikke har gitt entydige svar, har vurdering av norske resistensforhold, norsk terapitradisjon og ekspertvurderinger (fagnettverket til ASP) har vært avgjørende for anbefalingen som er utarbeidet, sier Torgersen.

Retningslinjen er utarbeidet i nært samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). Den reviderte retningslinjen fullt ut tilpasset Helsedirektoratets digitale publiseringsløsning.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold