Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppdaterte anbefalinger for antibiotikabehandling av nedre luftveisinfeksjoner

Hånd med plasthanske holder over ulike brett med antibiotikum.

Foto: Sasirin Pamai / Mostphotos

Først publisert: 09.11.2023 Siste faglige endring: 09.11.2023

Vinteren med tilhørende luftveisinfeksjoner nærmer seg. Mange får bakterielle infeksjoner som lungebetennelse og trenger antibiotikabehandling i sykehus. Behandlingen skal først og fremst hjelpe den enkelte pasient, men den skal ikke være mer bredspektret eller resistensdrivende enn nødvendig.

Artikkelen er 162 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus ble ferdig revidert i 2022. Kapitlet om nedre luftveisinfeksjoner var det første som ble publisert høsten 2020, og er nå det første som er oppdatert. Det er etablert et system for å gjennomgå de ulike kapitlene jevnlig.

Viktige endringer 

De viktigste endringene gjelder anbefalingene for antibiotikabehandling ved lungebetennelse som er oppstått i sykehus (sykehuservervet pneumoni) og infeksiøs forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Standard behandling for disse to tilstandene er nå mindre resistensdrivende antibiotika enn i forrige utgave, men en forventer at effekten er like god for den enkelte pasient. 

- Pasienter med infeksjoner i nedre luftveier er en stor gruppe, og hvilke antibiotika som blir brukt påvirker spredning av antibiotikaresistente bakterier både i og utenfor sykehus, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

Bredt sammensatt fagnettverk 

Overlege Torgun Wæhre ved Oslo universitetssykehus, Ullevål har ledet arbeidet, og anbefalingene er utarbeidet sammen med et bredt sammensatt fagnettverk (mikrobiolog, infeksjonsleger og lungeleger) som slutter seg til endringene. Antibiotikateamene ved sykehusene vil i samarbeid med Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS) arbeide med å implementere de oppdaterte anbefalingene. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold