KAPITTEL 18. 2
Dosering og konsentrasjonsmåling av glykopeptider (vankomycin og teikoplanin)

Først publisert: 09. mai 2019 Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018