KAPITTEL 18. 2
Dosering og konsentrasjonsmåling av glykopeptider (vankomycin og teikoplanin)

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018