3.5. Legemiddelindusert angst og søvnløshet

Ved bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika mot søvnvansker vil pasienten kunne oppleve både akutt og kronisk toleranseutvikling.

Når pasienten trapper ned eller slutter med legemidlene vil den kroniske toleranseutviklingen føre til dårligere søvn. Dette skyldes at pasienten er tilvendt legemidlene og derfor får en relativ mangeltilstand ved avslutning av legemiddelinntak. Mange vil oppleve at angst og søvnproblemer ved seponering kommer tilbake, kanskje, også i verre form («rebound» effekt).

Fordi det også forekommer en viss grad av akutt toleranse, det vil si at pasienten tilvenner seg litt under hver dose, vil slik abstinensangst også kunne oppleves når effekten av en dosering avtar. Dette minner om det som ses ved alkoholrus.

Endel angst- og søvnproblemer som presenterer seg hos legen vil kunne skyldes bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika mot søvnvansker

Sist faglig oppdatert: 12. desember 2015