Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ekvipotens av dose med benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler har grunnleggende samme effekt, men skiller seg ved forskjeller i absorbsjonshastighet, dannelse av aktive metabolitter og nedbrytningshastighet. Tabellen nedenfor gir en oversikt over noen farmakologiske egenskaper ved benzodiazepiner.

Formålet med tabellen er å vise dosering av legemidlene ved seponering hvor man velger å bytte til diazepam. Opplysningene gitt i tabellen er basert på oral bruk.

Benzodiazepiner / Benzodiazepinlignende legemidler Dose ekvivalent  til 10 mg Diazepam Halveringstid i timer (t1/2) Tid til maksimal effekt i timer (tmax)
Alprazolam  0,5-1 12 1-2
Diazepam**  10 20-72 0,5-1,5
Flunitrazepam*  0,5-1 15-35 1-1,5
Klonazepam *** 0,5-1 30-40 0,5-1
Nitrazepam  10 18-28 1,5-2
Oksazepam  30-50 10-15 2-4
Zolpidem   10-20 0,8-4 0,5-3
Zopiclon  7,5-10 4-6 1-2

* Legemiddel på godkjenningsfritak (Ikke markedsført i Norge)

** Individuelle forskjeller i halveringstid og det er nødvendig med dosejustering for eldre og pasienter med leversvikt

*** Indikasjon epilepsi

Først publisert: 19.10.2021 Siste faglige endring: 19.10.2021 Se tidligere versjoner