Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pasientinformasjon opioider

Oppstart

Legen din har anbefalt deg et sterkt smertestillende legemiddel som tilhører legemiddelgruppen opioider. Disse inneholder morfin eller morfinlignende stoffer. Opioider brukes ved akutte smerter eller unntaksvis for å forbedre livskvaliteten ved langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom. Ved akutte smerter bør dette legemidlet kun brukes i en kort periode i inntil fire uker. Legen din vil i samarbeid med deg fastsette type smertestillende legemiddel, dosering og varighet på behandlingen.

Bivirkninger

Regelmessig og langvarig bruk av sterke smertestillende legemidler kan føre til en tilvenning og avhengighet selv om legemidlet brukes etter legens anbefaling.

Tilvenning og avhengighet

Regelmessig og langvarig bruk av sterke smertestillende legemidler kan føre til en tilvenning ved at effekten reduseres. Varig bruk kan føre til utvikling av avhengighet selv om legemidlet brukes etter legens anbefaling.

Nedtrapping

Ved jevnlig bruk er det anbefalt en gradvis nedtrapping i samarbeid med legen din. En rask, uplanlagt avslutning på behandling med opioider kan føre til ubehagelige plager som angst, muskelsmerter, hjertebank, angst og søvnforstyrrelser. I slike tilfeller vil en nedtrappingsplan være til hjelp for å minske plagene. Legen din kan gi deg råd om nedtrapping og lage en nedtrappingsplan.

Bilkjøring

Opioider er merket med rød varseltrekant noe som betyr at de kan påvirke oppmerksomheten og nedsette kjøreferdighetene. Vær spesielt oppmerksom på at det for enkelte opioider kan ta lang tid før disse er ute av kroppen. Betjening av maskiner og alle kjøretøy skal unngås. Veitrafikkloven pålegger alle å la være å kjøre bil når man er påvirket av trafikkfarlige legemidler. Ved bruk av opioider skal legen vurdere om man oppfyller kriterier for førerkortforskriftens helsekrav og har lov til å fortsette å kjøre bil.

Opioider og alkohol

Bruk av opioider i kombinasjon med alkohol og/eller andre vanedannende legemidler bør unngås da de kan forsterke hverandres effekt på sentralnervesystemet. Slik forsterkning kan bli så tydelig at det øker risiko for alvorlige tilstander, for eksempel i form av pustevansker under søvn. I sjeldne tilfeller kan slike pustevansker føre til livstruende situasjoner.

Bruk hos personer over 65 år

På lik linje med andre aldersgrupper skal opioider kun brukes i to til fire uker også hos personer over 65 år. Personer over 65 år er særlig utsatt for bivirkninger grunnet aldersrelaterte fysiologiske forandringer, som innebærer blant annet redusert nyrefunksjon. Av den grunn er det veldig viktig at opioider kun brukes slik legen har anbefalt.

Først publisert: 19.10.2021 Siste faglige endring: 19.10.2021 Se tidligere versjoner