Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pasientinformasjon benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler

Oppstart

Legen din har anbefalt deg et legemiddel i gruppen benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler. De har ulik indikasjon og kan blant annet lindre plager i kortere perioder mot angst eller søvnløshet og bør ikke brukes i mer enn to til fire uker. Legen din vil i samarbeid med deg fastsette type legemiddel, dosering og varighet på behandlingen. Legen kan også gi deg tilbud om oppfølgingskonsultasjon eller henvisning til annen behandling i tilfelle du har behov for det.

Bivirkninger

Legemidlene kan være nødvendige å bruke for en kort periode, men de har også en rekke uønskede bivirkninger. De vanligste bivirkningene som kan komme kort tid etter oppstart, er svimmelhet, søvnforstyrrelser, angst, trøtthet, nedsatt hukommelse og nedsatt aktsomhet. Bivirkningene kan også vare til dagen etter.

Tilvenning og avhengighet

Regelmessig eller daglig bruk fører til tilvenning ved at effekten reduseres. Varig bruk kan føre til utvikling av avhengighet selv om legemidlet brukes slik legen har anbefalt.

Nedtrapping

Ved jevnlig bruk er det anbefalt en gradvis nedtrapping i samarbeid med legen din. En rask, uplanlagt avslutning på behandling med legemidlene kan føre til ubehagelige plager som angst, skjelving, søvnforstyrrelser, kvalme eller svimmelhet. Alvorlige, men mer sjeldne plager er epileptiske anfall, psykosesymptomer og forvirringstilstand. I slike tilfeller vil en nedtrappingsplan være til hjelp for å minske faren for ubehagelige plager under nedtrappingen. Legen din kan gi deg råd om nedtrapping og lage en nedtrappingsplan.

Bilkjøring

Legemidlene er merket med rød varseltrekant noe som betyr at inntaket av dem kan gjøre deg trett og uoppmerksom og nedsette kjøreferdighetene. Vær spesielt oppmerksom på at det kan ta lang tid før legemidlene utskilles fra kroppen. Du kan derfor risikere å være påvirket morgenen etter at du har tatt dem. Betjening av maskiner og alle kjøretøy skal unngås. Veitrafikkloven pålegger alle å la være å kjøre bil når man er påvirket av trafikkfarlige legemidler. Ved bruk av legemidlene skal legen vurdere om du oppfyller førerkortforskriftens helsekrav og har lov til å fortsette å kjøre bil.

Samtidig bruk av alkohol eller sterke smertestillende

Bruk av alkohol og benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende legemidler samtidig kan i seg selv skape angst og søvnproblemer. De kan forsterke hverandres effekt på sentralnervesystemet. Slik forsterkning kan bli så tydelig at det øker risiko for alvorlige tilstander, for eksempel i form av pustevansker under søvn. I sjeldne tilfeller kan slike pustevansker føre til livstruende situasjoner. Sterke smertestillende legemidler, opioider, har tilsvarende forsterkende effekt som alkohol har og kan føre til alvorlige pustevansker når de brukes sammen med benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende legemidler.

Bruk hos personer over 65 år

På lik linje med andre aldersgrupper skal legemidlene også hos personer over 65 år med søvn- og angsttilstander kun brukes i maksimalt fire uker. Personer over 65 år er særlig utsatt for bivirkninger grunnet aldersrelaterte fysiologiske forandringer, som innebærer blant annet redusert nyrefunksjon. Legemidlene kan særlig øke risikoen for falltendens, nedsatt hukommelse og forvirring. Av den grunn er det veldig viktig at legemidlene kun brukes slik legen har anbefalt.

Først publisert: 19.10.2021 Siste faglige endring: 19.10.2021 Se tidligere versjoner