Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ekvipotens av opioiddoser

Hensikten med tabell Omregning til orale morfinekvivalenter og omregningsfaktorer mellom morfin og metadon er å gi veiledning ved behov for å omregne opioiddoser i disse tilfellene:  

  • Bruk av opioider ved langvarige smerter som ikke skyldes aktiv progredierende kreftsykdom
  • Helsekrav til førerkort
  • Individuell refusjon 

Verdiene er veiledende og varierer fra pasient til pasient, og viser ofte til vedlikeholdsbehandling. På grunn av forskjeller i halveringstid, kan ratioen være forskjellig ved enkeltdoser og ved vedlikeholdsbehandling. Ved bytte til et annet opioid anbefales å starte på en dose som er inntil 50 % lavere enn det ekvipotenstabellen skulle tilsi. Vær spesielt oppmerksom på at ved konvertering mellom de ulike administrasjonsveiene og legemidlene vil individuelle forskjeller i biotilgjengelighet kunne påvirke hva som er ekvianalgetiske doser.

Omregning til orale morfinekvivalenter (OMEQ)

Omregning til orale morfinekvivalenter (OMEQ)
OpioidAdministrasjonsveiVariasjonsintervallEkvianalgetisk Ratio*Ekvianalgetisk dose (mg)
MorfinOral11,0030
Kodein1Oral/rektal0,05-0,150,10~ 300
Tramadol1Oral0,1-0,20,15~ 200
Oksykodon2Oral1,3-21,50~ 20
Ketobemidon3Oral11,00~ 30
Hydromorfin4Oral3,6-85,00~ 6
TapentadolOral0,1-0,40,20~ 150
Buprenorfin5Transdermal75-11092,50~ 13,5 mcg/t
 Sublingval33-6048,00~ 0,625
Petidin6Rektal0,03-0,130,10~ 300
Fentanyl7Transdermal100100,00~ 12,5 mcg/t
 Sublingval/ intranasal200-300250,00 ~ 0,1

*Ekvianalgetisk ratio (morfin/aktuelle virkestoff) er lik forholdstallet mellom doser av morfin og aktuelle virkestoff med identisk analgetisk effekt.

[1]Tramadol og kodein metaboliseres til aktive metabolitter gjennom CYP2D6 og pasienter med lav CYP2D6 aktivitet vil ikke oppleve smertestillende effekt. 7–10 % av befolkningen uttrykker ikke funksjonelt CYP2D6, og vil derfor ikke oppleve smertestillende effekt.

[2] Legemidler inkl. kombinasjon med nalokson.

[3] Direktoratet for medisinske produkter fraråder bruk av ketobemidon.

[4] Hydromorfon uten markedsføringstillatelse.

[5] Buprenorfin depotplaster 15 mcg/time tilsvarer omtrent 30 mg morfin tabletter/depottabletter oralt per døgn.

[6] Avregistrert.

[7] Fentanyl depotplaster 25 mcg/time tilsvarer omtrent 40-70 mg morfin tabletter/depottabletter oralt per døgn.

Omregningsfaktorer mellom morfin og metadon

Omregningsfaktorer mellom morfin og metadon

Morfin døgndose (mg/dag)

30-89

90-299

300-599

600-999

≥1000

Ratio

Morfin: Metadon

5:1

6:1

8:1

10:1

12:1

Ratioene er konverteringsratioer ved opioidrotasjon der det er indikasjon for å bytte på grunn av utilstrekkelig balanse mellom effekt og bivirkninger. For metadon er det store individuelle forskjeller i oral biotilgjengelighet og halveringstid. Dette påvirker ratioen og gir stor individuell variasjonsærlig ved vedlikeholdsbehandling.

Kilder

FPM. Opioid dose equivalence Australia: Faculty of pain medicine anza.

Fredheim, OMS, Husby KM, Kaasa S, Borchgrevink PC, Klepstad P. Opioid rotasjon og metadon i smertebehandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2272-4.

Jarlbaek L, Andersen M, Hallas J, Engholm G, Kragstrup J. Use of opioids in a Danish population-based cohort of cancer patients. Journal of pain and symptom management. 2005;29(4):336-43.

Svendsen K, Borchgrevink PC, Fredheim O, Hamunen K, Mellbye A, Dale O. Choosing the unit of measurement counts: the use of oral morphine equivalents in studies of opioid consumption is a useful addition to defined daily doses. Palliative medicine. 2011;25(7):725-32.

Nielsen S, Degenhardt L, Hoban B, Gisev N. A synthesis of oral morphine equivalents (OME) for opioid utilisation studies. Pharmacoepidemiology and drug safety. 2016;25(6):733-7.

Norsk legemiddelhåndbok, Tabell 1: Ekvianalgetiske doser av opioidanalgetika og virkningstid.

Tracy L Skaer. Dosing considerations with transdermal formulations of fentanyl and buprenorphine for the treatment of cancer pain. J Pain Res. 2014; 7: 495–503.

 

Først publisert: 19.10.2021 Siste faglige endring: 19.10.2021 Se tidligere versjoner