Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Evalueringsverktøy for langvarige smerter

Skjema for smerteregistrering fra Norsk smerteforening

Kontrollspørsmål som egner seg best når man vil gjøre forespørselen muntlig:

Hvor mye smerte har du hatt i gjennomsnitt den siste uka (fra 0 til 10 der 0 er ingen smerte og 10 er verst tenkelig smerte). Nedgang på 2 er ansett som akseptabelt resultat av opioidbehandling.

Kort skjema som egner seg best for utfylling av pasient:

Hvor sterke kroppslige smerter har du hatt i løpet av den siste uka?
Ingen Meget svake Svake Moderate Sterke Meget sterke  
 
Hvordan vil du stort sett vurdere din helsetilstand i løpet av den siste uka?
Utmerket Meget god God Nokså god Dårlig Svært dårlig  
 
I løpet av den siste uka, i hvilken grad begrenset fysiske helseproblemer dine vanlige fysiske aktiviteter (spasere, gå opp trapper)?
Ikke i det hele tatt Svært lite En del Mye Kunne ikke utføre fysisk aktivitet  
 
I løpet av den siste uka, i hvilken grad begrenset din fysiske helse eller følelsesmessige problemer din vanlige sosiale omgang med familie eller venner?
Ikke i det hele tatt Svært lite En del Mye Kunne ikke ha sosial omgang  
 
I løpet av den siste uka, i hvilken grad har du vært plaget av følelsesmessige problemer som for eksempel å være engstelig, deprimert eller irritabel?
Ikke i det hele tatt Litt En del Mye Svært mye    
   
I forhold til før du begynte med den smertestillende medisinen:

Hvordan vil du vurdere smertene dine?

Mye verre Verre Litt verre Ingen forandring Litt bedre Bedre Mye bedre

I forhold til før du begynte med den smertestillende medisinen:

Hvordan vil du vurdere din helsetilstand?

Mye verre Verre Litt verre Ingen forandring Litt bedre Bedre Mye bedre

Først publisert: 19.10.2021 Siste faglige endring: 19.10.2021 Se tidligere versjoner