Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.1. Enkle råd til praksis

Journalføring

God journalføring er en forutsetning for god legemiddelbehandling. Journal bør inneholde en klart formulert begrunnelse for behandlingen, inklusive indikasjon, en antatt varighet av behandlingen og en plan for avslutning, jamfør forskrift om pasientjournal §8. I elektroniske pasientjournaler (EPJ) er det egne felt for «faste» og «ved-behov»-legemidler og journaltekst er søkbar. Det er derfor raskt å finne frem i en velredigert journal.

Det er nødvendig å holde god oversikt over legemiddelbruken. I vanskelige tilfeller, bør man gjøre en avtale med pasient om neste konsultasjon med tanke på reseptfornyelser.

Vanskelige rekvireringssituasjoner

Noen leger kommer inn i vanskelige rekvireringssituasjoner. Dette kan medføre bindinger, trusler og andre vanskelige forhold til pasienter. Les mer om truende pasienter.

Hjelp til rekvirering

I vanskelige rekvireringsspørsmål, bør man konferere med en kollega, eller konsultere relevant spesialist.

Leger i TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) har veiledningsansvar for fastleger med tanke på rekvirering av legemidler i reseptgruppe A eller B.

Ved konkrete terapispørsmål, ta kontakt med RELIS som kan gi gode svar.

Kollegabasert terapiveileding (Brekke M et al, 2008) har vist at en intervensjon med et læringsprogram, registrering av deltagende legers rekvirering før og etter og en diskusjon rundt deltagernes rekvireringsprofiler ga signifikant reduksjon i uheldig eller potensielt skadelig legemiddelrekvirering, dette gjaldt også for psykofarmaka.

Rekvirering av vanedannende legemidler er et tema som er velegnet for diskusjon og refleksjon over egen praksis i kollegiale smågrupper.

Kvalitetsarbeid

I NFA (Norsk forening for allmennmedisin) jobbes det med kvalitetsforbedring.
Det er utarbeidet kvalitetsverktøy for bruk på legekontorene: Trinnvis

Det er også utviklet verktøy for kvalitetssirkler der legekontor eller enkeltleger kan delta i konkret kvalitetsutviklingsarbeid – se Maturity matrix.

Spesielle temaer omtalt i egne kapitler

Sist faglig oppdatert: 01. februar 2017